Nyhet - 26.04.2019 klo 15.00

PAM söker högskolepraktikanter till hösten

Välkommen med i PAM:s gemenskap!

Välkommen med i PAM:s gemenskap!

PAM söker högskolepraktikanter från skilda studielinjer för olika funktioner på förbundet. Avlönade praktiken varar i cirka tre månader i början av hösten.

Under praktiken får du mångsidigt bekanta dig med både arbetsmarknaden och förbundsverksamheten. Vi söker praktikanter som studerar bland annat kommunikation, samhällsvetenskaper, ekonomi och teknik. Vi vill ha praktikanter från varierande studielinjer eftersom din kompetens och dina intressen spelar en viktig roll i utformningen av praktiken. Vi väljer högst sex praktikanter från skilda studielinjer.

De valda praktikanterna kommer att arbeta som ett team som genomför ett gemensamt projekt under hela praktiktiden. Projektet utformas tillsammans med praktikanterna så du kommer att få studera aktuella frågor på PAM på basis av din studiebakgrund och dina intressen. I samband med projektet kommer du att delta i skilda projekt, möten, informationsträffar, bakgrundsutredningar och eventuellt till exempel strategiarbete på Servicefacket.

Målet för praktikprogrammet är en lärorik och intressant praktikperiod för högskolestuderande på största fackförbundet i Finland. Praktikanterna erbjuds också en möjlighet att presentera sin syn på förbundsfunktionerna och därmed utveckla verksamheten på PAM.

Egentliga praktikannonsen och ytterligare uppgifter om praktikmöjligheterna finns på sidorna för aTalent.

Bekanta dig med PAM här. 

 

 

 

Senaste

Mest lästa