Nyhet - 13.03.2019 klo 12.50
Arbetsgivare

PAM, Pro och AKT: Lassila & Tikanoja fiskar efter uppgifter om medlemsavgifter till fackföreningar – kränker anställdas personliga integritet

Enligt lagen kan arbetsgivaren inte samla in uppgifter om anställdas medlemsavgifter till fackföreningar i syftet att använda dem för företagets eget bruk. Bilden har ingen koppling till nyheten. Bildkälla: Lassila & Tikanoja 2016

Enligt lagen kan arbetsgivaren inte samla in uppgifter om anställdas medlemsavgifter till fackföreningar i syftet att använda dem för företagets eget bruk. Bilden har ingen koppling till nyheten. Bildkälla: Lassila & Tikanoja 2016

Enligt uppgifter som arbetstagarföreträdarna Servicefacket PAM och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT och tjänstemannaföreträdaren Fackförbundet Pro fått har Lassila & Tikanoja – ett av de största fastighetsserviceföretagen i Finland – använt personuppgifter förknippade med anställdas medlemsavgifter till fackföreningar i strid med dataskyddslagstiftningen.

Anställda själva, löneadministrationen på företaget och skattemyndigheterna har tillgång till uppgifter om inkassering av medlemsavgifter till fackförbund. Enligt lagen kan arbetsgivare inte samla in uppgifter om medlemskap i fackförbund för företagets egna ändamål.

”Företaget verkar försöka smula sönder trygghetskänslan bland anställda som tillhör fackförbund och rubba organiseringen. För oss ter sig situationen som sådan att företaget använder uppgifterna för tvivelaktiga ändamål. Detta är över huvud inte acceptabelt i ett modernt och fritt arbetsliv där alla förhoppningsvis respekterar att människor tillhör fackföreningar”, påminner fackförbunden.

Både upphävda personuppgiftslagen och nuvarande dataskyddslagen klassificerar information om medlemskap i fackförbund som känsliga uppgifter. Därmed kan uppgifter om inkassering av medlemsavgifter från enskilda anställda enbart användas för det syfte för vilket de lämnats. Uppgifter om medlemskap i fackförbund kan inte sparas i skilda ”listor” eller register och uppgifter som lämnats för inkassering av medlemsavgifter får inte lagstridigt användas för andra ändamål.

Fackförbunden är ytterst besvikna på Lassila & Tikanoja och dess agerande – ett klart försök att försvaga fackförbundens ställning som avtalsparter.

”Företag som värdesätter sina anställda har inte tidigare ansett medlemskap i fackförbund utgöra ett hot. Det har ansetts vara en resurs och anställdas inbördes samhörighet och intressebevakning har respekterats. Därför är det underligt att enskilda medlemmars medlemskapsuppgifter sätts under luppen.”

”Arbetsgivaren har inte rätt att fråga huruvida du tillhör något förbund. Organiserade anställda har en egen företrädare – förtroendemannen – med vilken det skapas samarbete.”

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa