Meddelande - 29.09.2019 klo 13.30
Arbetsvillkor

PAM-ordföranden Annika Rönni-Sällinens recept mot arbetskraftsbrist: Anständiga anställningar och förhållanden som stöder arbetshälsan

Enligt Servicefackets ordförande Annika Rönni-Sällinen är klyftan mellan diskuterade arbetskraftsbristen och praktiska åtgärderna alltför stor då till exempel endast knappa 40 procent av lediga kockjobben i juli var heltidsanställningar på över ett år.

Turism genererar exportintäkter i vårt land. Liksom övriga servicebranscher är turism- och restaurangbranschen arbetskraftsintensiva och den har sysselsatt bra också de senaste åren. Branschföretag har redan länge sagt att arbetskraftsbrist bromsar tillväxten inom branschen.

”Om arbetskraftsbrist verkligen var en flaskhals för tillväxt steg lönerna. Så har dock inte skett. Enligt arbetsgivarparten kan företagen inte betala högre löner och det har vädjats till statsmakten om sänkta skatter och arbetsgivaravgifter för att möjliggöra löneförhöjningar”, sade Servicefackets ordförande Annika Rönni-Sällinen på en medlemstillställning i Seinäjoki.

Hon noterar att företag kan själva agera till exempel genom att fästa uppmärksamhet vid karaktären av anställningar. Arbetet är ofta tungt skiftarbete. Detta förutsätter noggrann planering av arbetsförhållanden och arbetsskift för att upprätthålla arbetsförmågan. För att anställda ska engagera sig för företaget och sitt arbete måste arbetsgivaren också göra sitt.

På TE-tjänsternas sidor i juli var till exempel endast 15 procent av lediga servitörjobben fasta anställningar på heltid. I samband med kockar var bara 37 procent heltidsanställningar på över 12 månader. Inom dessa yrken har över 40 procent av deltidsanställda meddelat att de arbetar på deltid därför att det inte fanns en heltidsanställning.

”Uttryckta oron och praktiska åtgärderna är riktigt motstridiga. Därför antar jag att i framtiden kommer arbetsgivarna att förhålla sig entusiastiskt till förslag från oss och anställda på arbetsplatser om att utveckla branschen och dess arbetsförhållanden.”

Finland kunde göra mycket mer för att främja turism. Fast turismen växer kunde den växa klart mer. Övernattningarna har årligen ökat med 4 procent de senaste åren. I Finland handlar det om runt 7 miljoner övernattningar per år. Vill vi komma upp till danska och svenska nivån måste detta antal fördubblas.

Enligt Annika Rönni-Sällinen har regeringen ett särskilt intresse av att stöda en arbetskraftsintensiv bransch som genererar exportintäkter. På basis av budgetförslaget ser det dock ut som om totala anslagen till att främja turism kommer att sjunka med en dryg miljon jämfört med i år.

Enligt regeringsprogrammet ska det inledas en nationell programhelhet om turism för att stöda hållbara tillväxten och företagandet inom turism. För PAM-branschen handel ska det åter utarbetas en framtidsredogörelse.

”Jag förväntar mig att näringsminister Katri Kulmuni snarast inleder arbetet och enligt nuvarande trenden i brett samarbete så att också anställda kan delta”, säger Annika Rönni-Sällinen.

Annika Rönni-Sällinen deltog i en medlemstillställning i Seinäjoki i söndags. På måndagen besöker hon bland annat Bybutiken Veljekset Keskinen och bekantar sig med verksamheten i Österbotten.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa