Meddelande - 18.03.2019 klo 13.45
Lagstiftning

PAM-ordföranden Ann Selin: Allmänna åklagaren ska ingripa när arbetsgivare betalar för låga löner

"Jag tror att utan stöd från ett fackförbund kan mycket få föra sin sak i rätten ", noterar PAM-ordföranden Ann Selin.

"Betalar någon för låga löner avsiktligen skor denne sig på andras bekostnad och vi i Finland brukar inte godkänna sådant. Enligt mig ska det inte godkännas på arbetsmarknaden heller och de som betalar för låga löner ska inte få slingra sig undan sitt ansvar. Därför behöver vi en paragraf om betalning av för låga löner i strafflagen”, säger ordförande Ann Selin på PAM.

Det handlar om att anställda betalas mindre än vad de egentligen ska få. Minimianställningsvillkoren ställs fast i allmänt bindande kollektivavtal. Om ett sådant avtal inte existerar ska lön betalas enligt allmänna lönenivån inom branschen.

Genom att betala mindre än andra får arbetsgivaren en fördel gentemot sina konkurrenter. Detta kan fortsätta i åratal. Det är fullt möjligt att enda påföljden blir att arbetsgivaren ska betala sin skuld till den arbetstagare som kräver in sina lönefordringar.

Värsta fallen med för låga löner rör dem som även i övrigt har en svagare ställning på arbetsmarknaden. I praktiken handlar det om unga och invandrare som inte känner till praxisen inom arbetslivet.

Ifjol kontaktades rådgivningskanalerna hos Servicefacket PAM runt 50 000 gånger. En knapp femtedel handlade om löner och lönefordringar. I dryga 900 fall krävdes att PAM deltog i utredningen och i 112 fall beviljade PAM rättshjälp.

”Talen visar klart att lönebetalning inte alltid är lätt och att det kan ske misstag då löner betalas ut. Sådana fall kan dock alltid rättas till”, noterar Ann Selin.

Vägrar dock arbetsgivaren att korrigera ett fall måste de som fått för lite lön väcka talan i rätten. Detta är inte en fråga för polisen eller allmänna åklagaren. De kan ingripa i situationen endast om det finns en misstanke om ockerliknande diskriminering i arbetslivet. Också i så fall är ekonomiska påföljderna minimala.

”Tröskeln för att väcka talan är riktigt hög, vilket innebär att risken att åka fast är ytterst liten. Jag tror att utan stöd från ett fackförbund kan mycket få föra sin sak i rätten”, slår Ann Selin fast.

Därför föreslår PAM att strafflagen ska kompletteras med ett nytt brott. Då bestraffades de som avsiktligen betalar för låga löner och fallen blev något för allmänna åklagaren.

”Detta innebar att allmänna åklagaren ingrep när arbetsgivaren betalar för låga löner”, säger Ann Selin.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa