Nyhet - 27.05.2020 klo 09.15
Kollektivavtal

PAM och MaRa kom överens om tillfälliga förändringar i kollektivavtal på grund av begränsningarna inom turism- och restaurangbranschen

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

De tillfälliga ändringarna i kollektivavtalen för turism-, restaurang- och fritidstjänster samt för nöjes-, tema- och äventyrsparker och Avecra som förhandlats mellan respektive fackförbund rör utarbetande och meddelande av arbetsskiftsförteckningar samt placeringen av sommarledigheter.

På grund av den nuvarande exceptionella situationen har PAM och Turism- och restaurangförbundet MaRa rf gemensamt kommit överens om tillfälliga ändringar i bestämmelser angående meddelanden av arbetsskiftsförteckningar samt deras giltighet och utplaceringen av sommarledigheter inom kollektivavtalet för turism, restaurang- och fritidstjänster, kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparker samt kollektivavtalet för tågservicepersonal på Avecra Oy.

"Den kommande sommaren är fortfarande väldigt exceptionell för turism- och restaurangbranschen, och det var därför vi enades om saker som kan göra det lättare för företagen att organisera sitt arbete så att så många anställda som möjligt kan återvända till jobbet," säger Annika Rönni Sallinen, ordförande för Servicefacket PAM.

”Fackföreningarnas oro för hur företag och arbetstagare ska överleva coronakrisen är ömsesidig. De förändringar vi har kommit överens om tillsammans kommer att underlätta den svåra situation som branschen befinner sig i. Riksdag och regeringen bör luckra upp begränsningar inom turism- och restaurangverksamhet snart som möjligt. Detta skulle förbättra företagens möjligheter att kalla tillbaka permitterade arbetstagare till arbetet. Branschens företag tar sitt ansvar för kunders och anställdas säkerhet, säger Timo Lappi, ordförande för MaRa rf.

Fackförbunden har kommit överens om att då förutsägbarheten försvårats vad gäller arbetskraftsbehovet i och med coronapandemin, kan bestämmelserna och anmälningstiderna för sammanställning och meddelande av arbetsskift förkortas till en vecka per gång. Bestämmelsen kan tillämpas fram tills dess att utbudet av tjänster stabiliserats, dock maximalt till och med 30.9.

När det gäller tidpunkterna för sommarledigheterna enades fackförbunden om att man under den nuvarande semesterperioden kan överföra den del av ledigheten som överstiger 12 dagar till en senare tidpunkt. Detta innebär att de årliga semesterdagar som normalt tas under sommarsemesterperioden, som avslutas i september, kan hållas fram till slutet av april 2021. Anställda som har permitterats efter 1.4.2020 i minst två veckor eller tio arbetsdagar utgör ett undantag för denna bestämmelse. 

Tillfälliga ändringar i kollektivavtalet för tågservicepersonalen på Avecra

Tillfälliga ändringarna i kollektivavtalet för tågservicepersonalen på Avecra handlar om när arbetsskiftsförteckningar ska delges och hur länge de är i kraft. 
En arbetsskiftsförteckning kan ges för kännedom för en vecka åt gången senast 3 dagar innan om det är exceptionellt svårt att förutspå serviceefterfrågan och arbetskraftsbehovet.

Vi uppdaterar de tillfälliga ändringarna i kollektivavtalet här.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa