Nyhet - 13.03.2018 klo 15.13
Arbetslagstiftning

PAM motsätter sig förslaget att ändra arbetsavtalslagen – deltidsanställdas och uppsagdas ställning försämrades

Inom handel är många deltidsanställda och ofta ofrivilligt. Foto: Antti J. Leinonen. Personerna på fotot har inget med nyheten att göra.

Inom handel är många deltidsanställda och ofta ofrivilligt. Foto: Antti J. Leinonen. Personerna på fotot har inget med nyheten att göra.

Enligt Servicefacket PAM försämrade förlaget att ändra arbetsavtalslagen anställdas ställning och anställningstrygghet. Antas förslaget kan detta leda till en situation där deltidsanställdas möjligheter till mertidsarbete minskar då de arbetstimmar som kan fördelas utförs av studenter.

PAM berättade för arbetslivs- och jämställdhetsutskottet att det är emot lagförslaget i dess nuvarande form. Enligt Servicefacket hade förslaget fler negativa än positiva följder.
PAM anser det vara viktigt att öka läroavtalsutbildningen för att förbättra ställningen för anställda på arbetsmarknaden. Inom servicebranscher kan dock redan nu observeras att vissa företag försöker missbruka läroavtalssystemet.
”Studenter med läroavtal utnyttjas som ordinarie arbetskraft. Detta innebär att redan anställda kan få mindre arbete. Detta minskar dessutom antalet anställda och genuina arbetstillfällen, vilket förvärrar utkomstproblemen”, slår PAM:s jurist Karoliina Huovila fast.

Härnäst behandlas lagändringen av riksdagen. Antas den blir det möjligt för företag att utnyttja studenter med läroavtal och öka deras antal utan att behöva bekymra sig över lagstadgade skyldigheten att erbjuda mertidsarbete eller återanställa.

”Förslaget ökar ytterligare mängden korttidsjobb eftersom arbetsgivare inte längre behöver erbjuda deltidsanställda mertidsarbete. Detta strider totalt mot de principer som hjälpte oss att få slut på ofrivilligt deltidsarbete och den fattigdom detta orsakar”, noterar Karoliina.

Hon anser det också vara bekymrande att lagförslaget försämrade drastiskt ställningen för uppsagda. För tillfället ska arbetsgivare erbjuda tidigare uppsagda anställda arbete enligt återanställningsskyldigheten. Lagändringen gav en möjlighet att kringgå detta.

”I värsta fall leder ändringen till att arbetsgivare säger upp anställda av ekonomiska och produktionsorsaker och därefter erbjuder villiga studenter ett läroavtal.

Detta är inte schyst mot någon. Studenter ska få lära sig och uppsagda en möjlighet att återvända om det för en gångs skull finns arbete”, betonar Karoliina.

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet lämnade riksdagen sitt betänkande om ändringen av arbetsavtalslagen förra veckan. Bakom lagändringen ligger en önskan om att öka möjligheterna att avlägga en yrkesinriktad grundexamen och göra det lättare för studenter att komma in på arbetsmarknaden.
Ytterligare uppgifter om lagförslaget finns här.

Hela PAM:s utlåtande om lagförslaget kan du läsa här (på finska).

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa