Meddelande - 26.10.2018 klo 17.28
Arbetskonflikt

PAM lägger tillsvidare stridsåtgärderna på is

FFC:s styrelse behandlade i dag det förslag som landets regering har framfört och som innehåller sådana punkter som fackföreningsrörelsen har drivit. Till dessa hör att slopa antalet anställda i företag i grunderna för uppsägning, förkortningen av karenstiden angående arbetslöshetstryggheten och en trepartsberedning för att rätta till aktiveringsmodellens brister.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta framhåller dock att det i förslaget förekommer sådana element som starkt kopplas ihop med det ojämlika lagförslaget. PAMs ordförande Ann Selin anser att trepartsberedningen är central.

”Det nya förslaget är till sitt lagtextinnehåll bättre än tidigare och skulle enligt uppskattningar närmast stärka nuvarande lagens tolkningspraxis. Motiveringstexterna är däremot ännu öppna och vi förutsätter att de bereds som trepartssamarbete,” konstaterar Selin.

”Efter beredningen är det först möjligt att göra en slutlig utvärdering av förslaget.”

PAM lägger tillsvidare stridåtgärderna på is och ger arbetsfred för beredningen av motiveringarna.

Beslutet berör inte stridsåtgärder som hänför sig till kollektivavtalsförhandlingarna inom bevakningsbranschen.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa