Meddelande - 21.04.2020 klo 12.00
Undersökning

PAM-konjunkturbarometern: Två tredjedelar av turism- och restauranganställda permitterade

Coronavirusepidemin och begränsningarna för att stoppa den drabbar som väntat mest turism- och restauranganställda. Bedömningarna av hur egna och arbetsgivarens ekonomi utvecklats är de sämsta under konjunkturbarometerns hela historia.

Servicefacket PAM:s färskaste konjunkturbarometer signalerar en svår situation inom turism- och restaurangbranschen. Två tredjedelar (67,3 %) av anställda inom branschen berättar att de permitterats på grund av coronavirusepidemin. Ytterligare har 5,8 procent permitterats delvis och 8,0 procent säger att deras arbetstimmar annars bara minskat.

”Jätteandelen permitterade är tyvärr ingen överraskning då det inte finns turister och endast få restauranger kan gå in för mat för avhämtning-modellen. Arbetsuppgifterna ändras när stora arbetsgivare som andelshandlar kan arrangera ersättande arbete och vissa anställda inom branschen har börjat ta hand om leveranser”, förklarar ekonom Olli Toivanen på PAM.

Förutom på situationen bland deltagarna fokuserade barometern på de åtgärder som arbetsgivarföretag vidtagit men som eventuellt inte rör deltagarna själva. Av turism- och restauranganställda berättar 87,3 procent att arbetsgivaren inlett permitteringar och 64,2 procent att driftsställen stängts. En dryg femtedel berättar att semester flyttats (21,4 %) eller arbetsuppgifter ändrats (21,8 %).

Permittering vanligt också inom fastighetsservice och handel

Handel och fastighetsservice har också varit tvungna att ty sig till permittering. Enligt konjunkturbarometern har 36,6 procent av handelns arbetsgivarföretag inlett permitteringar medan andelen är 32,5 procent inom fastighetsservice. Dock endast 10,7 procent av handelsanställda och 7,9 procent av fastighetsserviceanställda berättar att de permitterats bland deltagarna.
Tillfällig arbetskraft används klart mindre inom alla stora branscher. Inom handel har dock också försäljningen ökat då 19,2 procent av handelsanställda berättar om nyrekryteringar.

”Efterfrågan på mat har flyttats från restauranger till dagligvarubutiker som rekryterar medhjälpare. Fackhandelns närbutiker har det däremot riktigt svårt så krisen har haft varierande följder inom handel”, påpekar Olli Toivanen.

Servicebranschernas tvärstopp utan like

Då det handlar om både arbetsgivarföretagens och deltagarnas ekonomi är resultatet klart det sämsta under de fem år som barometern existerat.

Av alla deltagare säger endast 6,9 procent att deras arbetsgivares ekonomi är bättre än för tre månader sedan medan 57,0 procent anser att den blivit sämre. Förändringen är mest dramatisk inom turism- och restaurangbranschen där 86,4 procent säger att arbetsgivarens ekonomi blivit sämre medan i förra enkäten var motsvarande andel 13,0 procent.

”Servicebranscherna har aldrig tidigare upplevt ett likadant tvärstopp. De påverkas vanligen inte så mycket av konjunkturväxlingar men nu är de i centrum av ekonomiska krisen”, noterar Olli Toivanen.

Deltagarna anser ytterligare att hotet om arbetslöshet ökat inom servicebranscherna. Av alla deltagarna berättar 45,8 procent att hotet ökat i deras fall jämfört med en andel på 14,3 procent ännu i förra enkäten. Över hälften (55,6 %) säger dessutom att deras oro över egna ekonomin ökat.

Uppgifterna baserar sig på en PAM-enkät som genomfördes 1–15 april 2020. Enkäten besvarades av 997 PAM-medlemmar. PAM publicerar en konjunkturbarometer varje kvartal.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa