Nyhet - 16.09.2013 klo 18.00

PAM har inlett förhandlingar om kollektivavtal

Avtalsförhandlarna från PAM har träffat företrädare för arbetsgivare för att sätta i gång förbundsvisa förhandlingar med utgångspunkt i den centraliserade arbetsmarknadslösningen. Målet med de första mötena med arbetsgivaren är att komma överens om tidschemat för förhandlingarna.

 

Avtalsförhandlarna från PAM har träffat företrädare för arbetsgivare för att sätta i gång förbundsvisa förhandlingar med utgångspunkt i den centraliserade arbetsmarknadslösningen. Målet med de första mötena med arbetsgivaren är att komma överens om tidschemat för förhandlingarna. De egentliga förhandlingana startar först senare, efter att PAMs avtalsutskott haft sina möten 19–20.9. Branschernas avtalsutskott behandlar förhandlingsmålen.

Fastighetsbranschens parter hade ett första möte för några dagar sedan och ett nytt möte idag måndag den 16.9. Enligt förhandlingschef Jyrki Sinkkonen förhandlar branschen separat också om genomförandet av inkomstutvekclingsprogrammet.

Handelns parter träffades i torsdags. Också de började med att slå fast datumen för förhandlingarna, och avtalens innebörd förhandlas först efter att PAMs avtalsutskott har behandlat förslagen till kollektivavtal.

Frisörbranschen träffades den 13.9 och hotell-, restaurang- och fritidstjänstebrancshernas parter har samlats idag den 16.9. Säkerhets- och specialbranscherna har ännu inte kommit överens om förhandlingarnas start.

Branschvisa förhandlingar har startats i många förbund efter att arbetsmarknadens centralorganisationer kom överens om sysselsättnings- och växtavtal i slutet av augusti. Målet med avtalet är bland annat att öka sysselsättningen och skapa förutsägbarhet i den finska ekonomin. Den centraliserade lösningen ger ramvillkor för branschvisa förhandlingar som fackförbunden ska genomföra med arbetsgivarsidan. Målet är att avsluta den branschvisa förhandlingsrundan innan 25 oktober. Då avgör centralförbunden om det centraliserade avtalet fått stöd från tillräckligt många förbund för att avtalet kan träda i kraft. Byggnadsförbundet har än så länge hållit sig utanför den centraliserade lösningen.

FFC har en utmärkt infopaket om den centraliserade lösningen [på finska]: http://www.sak.fi/ajankohtaista/tyollisyys-ja-kasvusopimus

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa