Nyhet - 08.09.2015 klo 18.29

PAM godkänner inte försämringar av söndagsersättningen

Regeringens planer på att försämra arbetstagarnas arbetsvillkor och utkomstmöjligheter fördöms helt och hållet av PAM:s ordförande Ann Selin. Hon anser att det är ofattbart att regeringen i ett avtalsbaserat samhälle får diktera vad man högst får komma överens om i de branschvisa kollektivavtalen.

– I kollektivavtalen har vi kommit överens om söndagsersättningar, övertid, lön under sjukledigheten och om avlönade helgdagar. Regeringens plan på att fastställa innehållet i kollektivavtal med tvingande lagstiftning kränker mot organisationsfriheten och inskränker därmed kollektivavtalsparternas rätt att sluta avtal. Detta står helt i strid med grundlagen och ILO:s avtal.

Selin anser även att det finns motstridigheter mellan de förslag som nu framlagts och det som fastställts i regeringsprogrammets handlingslinjer om att fler avtal ska ingås på lokal nivå.

Regeringens förslag skulle medföra att inkomstnivåerna för arbetstagare inom servicebranscherna försämras med 4–6 procent. Inom exempelvis handeln skulle detta innebära att den genomsnittliga inkomsten försämras med cirka 1 500 euro om året. Inkomstförsämringarna är relativt sett ännu större för deltidsarbetande personer som utför arbete om söndagarna.

– Den minskade söndagsersättningen innebär att de löneökningar som fastställts i sysselsättnings- och tillväxtavtalet inför de kommande tre åren förlorar sin betydelse. Den planerade minskningen skulle ha en effekt på cirka 2–3 procent, vilket omräknat blir cirka 750 euro på årsnivå.

Selin förväntar sig att regeringen omprövar sitt förslag om söndagsersättningar. Söndagsersättningarna är viktiga för arbetstagare inom servicebranscherna och Selin befarar att en minskning av dessa ersättningar kan leda till en hårdare attityd bland arbetstagarna.

Regeringen motiverar dessa försämringar med att de är ekonomiskt tvingande. Selin tror inte på denna motivering, utan anser att förslagen är en politisk markering från regeringens sida.

– Regeringen har en hård politisk linje och drar åt samma håll som arbetsgivarna. Detta innebär hårda bud för arbetstagarna. Men hur kan dessa åtgärder då trots allt förbättra sysselsättningsläget?

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa