Nyhet - 22.11.2017 klo 10.16
Fullmäktige

PAM-fullmäktiges resolution: PAM-medlemmar beredda att stöda målen inom sina branscher under förhandlingsrundan

PAM bestrider att det skulle ha uppstått en allmän nivå och avfärdar den återhållsamma löneutveckling som arbetsgivarna kräver.

Arbetsgivarna önskade sig branschvisa avtalsförhandlingar. Därmed kan exportindustrins lösningar inte tillämpas som sådana kring förhandlingsborden utan det förhandlas separat om varje avtal. PAM-medlemmarna står enade och är beredda på detta.

Inom privata servicebranscher ska löneförhöjningar klart minska inkomstskillnaderna. En bättre köpkraft stärker ekonomiska tillväxten på interna marknaden och lönsamheten inom privata servicebranscher, minskar inkomstskillnaderna och är också annars viktig för samhället.

PAM-medlemmarna stöder alla sina branscher så att de kan uppnå sina förhandlingsmål. De förhandlingar om skidcenter- och programservicebranscherna som arbetsgivarna avbröt förra veckan måste slutföras. Det handlar endast om de första av många branschvisa avtalsförhandlingar. Det kan inte vara så att till och med inom lönsamma branscher såsom turism är arbetsgivarna ovilliga att utveckla kollektivavtalen. Övriga PAM-branscher är också beredda på de förhandlingar som ska inledas. Hotell- och restaurangbranschen har till exempel länge hamnat efter allmänna löneutvecklingen och inom handel har fria öppettider och nya tjänster ökat arbetsbelastningen utan en förbättring av anställningsvillkoren.

PAM uppmanar alla anställda att arbeta för samma mål, förbereda sig och tillsammans se till att anställningsvillkoren blir bättre även i framtiden!

Handlingar – inte ord – visar att servicebranscher uppskattas.

Det är ofta servicebranscher som först upplever förändringar i arbetslivet. PAM frågar arbetsgivare och beslutsfattare hur dessa förändringar möts i tid och hur mycket personalen verkligen uppskattas.

Digitaliseringen och automatiseringen ökar hela tiden. Det är verkligen dags att kartlägga kunskapsbehoven bland anställda i arbetsavtalsförhållande och hur kunskaperna uppdateras innan vi förlorar arbetstillfällen. Utbildningspolitiken ska i tid beakta människor i alla åldrar och behoven i framtida arbetslivet.

Plattformsekonomin och skilda arbetsformer såsom lättföretagande är fenomen som kräver särskilda spelregler. Hur tar vi hand om anställda och vem svarar för deras utkomst? Personer i nytt slags arbete anses vara företagare som dock inte kan själva fritt bestämma sina arbetstider och redskap eller trygga sitt liv i samband med sjukdom eller arbetslöshet.

PAM kräver att uppskattning också ska visas till dem som gör utförande arbete. Detta innebär att de ska kunna påverka sitt arbete och sin kompetens, de ska klara sig på sin lön och allt arbete ska bemötas med uppskattning i offentligheten. Vi ska alltid fördöma all osaklig behandling och trakasseri av anställda. Framtiden handlar inte enbart om plattformsekonomi eller artificiell intelligens utan serviceproffs kommer alltid att behövas!

PAM:s fullmäktige samlades till sitt ordinarie höstmöte i Hattula den 21–22 november 2017.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa