Meddelande - 21.08.2018 klo 13.02
Förbundskongress

PAM förbereder sig för sin kongress – ny ordförande väljs sommaren 2019

Servicefacket PAM:s styrelse har ställt upp målet att det ska finnas 1 000 kandidater i kongressvalet i vår. Då väljs de kongressdelegater som bland annat kommer att utse en ny förbundsordförande då Ann Selin lämnar sin post efter närapå 17 år som ordförande för PAM.

PAM:s mål är att få 1 000 serviceanställda att ställa upp i kongressvalet våren 2019. I valet väljs runt 400 kongressdelegater som i juni 2019 kommer att välja en ny förbundsordförande och besluta om förbundsverksamheten under nästa kongressperiod.

”Den viktigaste uppgiften för de förbundsmedlemmar som kandiderar i kongressvalet är att vara med om att formulera en gemensam syn på hur vi stärker framtiden för servicebranscherna och rättigheterna för anställda”, noterar PAM:s ordförande Ann Selin.

Med ett stort antal kandidater och en aktiv entusiastisk valrörelse uppmuntras förbundsmedlemmarna att generellt ta ställning till samhällsfrågor och delta allt starkare i verksamheten på Servicefacket.

”Det handlar om lagspel på fackförbund. De styrande politiska krafterna har försämrat ställningen för arbetstagare. Arbetet upplever en brytningstid och sättet att arbeta förändras, vilket utmanar vårt avtalsbaserade samhälle. En skevare inkomstfördelning har ökat ojämlikheten och globaliseringen utvidgar kontinuerligt intressebevakningen inom fackföreningsrörelsen. För att kunna kontrollera denna förändring krävs ett starkt framtidsinriktat grepp av detta team”, slår Ann fast.

PAM:s kongressval förrättas vart fjärde år. Varje valbar PAM-medlem kan ställa upp i valet. Kandidaturen fastställs av fackavdelningen. Du kan anmäla dig på webbsidorna för PAM från och med 1 oktober.

”Kongressvalet erbjuder varje PAM-medlem en möjlighet att påverka sitt fackförbund. Genom att kandidera och rösta i valet kan du utveckla verksamheten i ditt fackförbund och anställningsvillkoren. Valet erbjuder också en möjlighet att påverka vem som väljer nya PAM-ordföranden”, berättar organisationschef Heidi Lehikoinen på PAM.

Servicefacket PAM:s kongressval förrättas den 25 mars–8 april 2019. Kandidaterna i valet fastställs senast den 18 februari 2019 – valresultatet åter den 10 april. De valda delegaterna samlas till kongress i Helsingfors den 4–6 juni 2019. På kongressen väljer de en ny ordförande samt bland annat medlemmarna i fullmäktige och styrelsen för nästa fyraårsperiod.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa