Nyhet - 15.06.2018 klo 09.00
Evenemang

PAM för kampanj för städares rättigheter – Kom ihåg att tacka städaren!

För städarnas rättigheter! Fackförbundsaktiva runtom i världen firar dagen genom att föra en kampanj för rättvisa och respekt för städbranschen. Bild: GettyImages.

För städarnas rättigheter! Fackförbundsaktiva runtom i världen firar dagen genom att föra en kampanj för rättvisa och respekt för städbranschen. Bild: GettyImages.

Idag är internationella dagen för städares rättigheter. Syftet med dagen är att påminna om städares rättigheter och betydelsen av deras arbete. Servicefacket PAM rf deltar i dagen genom att arrangera jippon och besöka arbetsplatser under temat Kom ihåg att tacka städaren.

Fredagen den 15 juni är internationella dagen för städares rättigheter. I Finland firas dagen nu för sjätte gången och den organiseras av förbunden i PAM:s paraplyorganisation UNI. PAM:s budskap denna dag är ”Kom ihåg att tacka städaren!” Tanken är att påminna alla om det värdefulla arbete städare utför och betydelsen av yrket samt att städare kan tackas på arbetsplatsen.

Arbetet synligare och uppskattning från alla finländare

Enligt PAM-medlemsenkäten år 2018 är 72 procent av städarna mycket eller ganska nöjda med sitt arbete. Enligt enkäten anser städarna det vara viktigt att de kan påverka sitt arbetstempo. Som bekant är arbetet mångsidigt och kräver yrkesskicklighet. Städning och uppskattning går inte alltid hand i hand men vad hände om det inte fanns städare?

”Vi finländare anser det vara självklart att vårt land är rent och prydligt. Överallt är lokaler i ordning samt väl skötta och underhållda. Våra fastigheter bevarar sitt värde år efter år och vår omgivning är trivsam. En förutsättning för allt detta är proffs som kan sitt arbete – städare som dag ut och dag in ser till att vår omgivning är städad och därmed trivsam. Om det inte fanns städare lade vi omedelbart märke till detta. Så enkelt är det”, noterar PAM:s intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo.

Städbranschens arbetsmarknad har blivit internationellare under årens lopp och allt fler städare har numera utländsk bakgrund. Enligt PAM-medlemsenkäten har 48 procent av städarna invandrare bland sina arbetskamrater. I huvudstadsregionen har närapå hälften av städarna invandrarbakgrund enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik, vilket är mer än på annat håll. Också därför är det viktigt att branschen uppmärksammas inte endast bland medlemmarna utan mer omfattande och att städares rättigheter synliggörs.

Ursprungligen handlade dagen om att kräva rättigheter. Rörelsen Justice for Janitors kom till Europa via Storbritannien och i Finland fick den namnet Internationella dagen för städares rättigheter – Justice for Cleaners. I Norden har dessa frågor drivits kraftigt av nordiska servicebranschernas union SUN.

”Modiga anställda främst med invandrarbakgrund skapade rörelsen International Justice Day for Cleaners i USA år 1990. De krävde skäliga löner och respekt för sitt arbete”, berättar Jaana som också är ordförande för fastighetstjänstesektorn vid UNI Europa och SUN.

Hon slår fast att samma krav ställs gång på gång.
”Också i Finland vill vi synliggöra detta arbete och kräver att alla finländare ska uppskatta det”, säger Jaana.

Det händer i världen den 15 juni


Fackförbundsaktiva runtom i världen firar dagen genom att föra en kampanj för rättvisa och respekt för städbranschen. En internationell dag för städares och säkerhetsanställdas rättigheter firas förutom i många europeiska länder också i USA, Indien, Brasilien och Australien.

Du kan följa med vad som händer under dagen i sociala medier. Officiella sidan på Facebook hittar du här. På Twitter kan du följa med diskussioner med följande hashtaggar: #kiitäsiivoojaa, #arvostus, #justiceforcleaners och #respect.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa