Nyhet - 02.12.2014 klo 15.04

PAM: Finsk Handel räknar fel på deltidsanställdas villkor

En stor del av de anställda inom handeln arbetar deltid, och då är inkomsten mycket låg. Större problem än incitamentsfällor är att de deltidsanställda inte erbjuds tilläggsarbete.

Finsk Handel berättade nyss till MTV3 om sina kalkyler, som visar att tilläggsarbete inte är lönsamt för den anställda. I exemplet beskrevs en ensamförsörjares löneökning från 1800 till 2600 euro och påståendet var att i realiteten sitter personen igen med ca. 40 euro mer i handen än före ökningen. En sk. incitamentsfälla uppstår när skatter och dagvårdsavgifter ökar och de sociala förmånerna sjunker. Enligt Finsk Handels huvudekonomist Jaana Kurjenoja är arbetsgivarna av den uppfattning att tilläggsarbete inte är lockande för de anställda.

PAMs ekonomist Sampsa Hamarila anser att kalkylerna är tendentiösa – när inkomsterna är mer realistiska, ökar också tilläggsarbetes lönsamhet. Problemet är inte bristande intresse för tilläggstimmar.

- Finsk Handel lägger fram exempelkalkyler som inte har motsvarighet i branschens verklighet. Till exempel är ca. 40 procent av alla anställda inom detaljhandelen deltidsanställda, berättar Hamarila.

En heltidsanställd expedits medellön för ordinarie arbetstid var i oktober ifjol 2267 euro, och de deltidsanställda expediternas medellön är lite under 60 procent av detta. Hamarila tycker att det vore mer realistiskt att granska konsekvenser av inkomstökningen från 1300 till 1800 euro. Det är nivån där lönsamheten av tilläggsarbete öker anmärkningsvärt.

- När utgångspunkten tas i intäkter som motsvarar bättre den faktiska nivån, visar kalkylen att det är klart lönsammare att ta emot tilläggsarbete. Då får i man handen mycket mer av tilläggsintäkten än vad Finsk Handels kalkyler visar, säger Hamarila.

Ett större problem än incitamentsfälla är att tilläggstimmar inte erbjuds till de anställda, konstaterar chefen för samhällspolitiska enheten i PAM Antti Veirto. Ofta anställs ny personal i stället för att erbjuda tilläggstimmar till deltidsanställda. Enligt PAMs medlemsenkät (2013) jobbar tre av fyra expediter (dvs. 71 %) deltid därför att det inte finns heltidsjobb. I Finland är det för närvarande över 300 000 deltidsanställda.

- Det beror i alla fall inte på att de anställda inte skulle vara intresserade av tilläggsarbete. Enligt flera utredningar önskar majoriteten att arbeta heltid, säger Veirto avslutningsvis.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa