Nyhet - 15.03.2017 klo 10.45

PAM: EU-domstolens beslut om slöjförbud kräver inga ändringar i arbetsplatsernas verksamhetssätt

EU-domstolen kom tisdagen den 14 mars 2017 med ett beslut enligt vilket arbetsgivaren kan förbjuda sina anställda att bära religiösa och politiska symboler enligt vissa särskilda villkor. Samtidigt konstaterar domstolen att ingen annan typ av direkt eller indirekt diskriminering på grund av trosuppfattning får förekomma.

I EU-domstolens beslut konstateras det att förbudet även kan vara indirekt diskriminering, men att det inte är det om målet med förbudet är motiverat och legitimt. Servicefacket PAM anser inte att det finns något behov av att arbetsplatserna ändrar befintliga rutiner som har fungerat väl. Om man beslutar sig för att införa ett förbud ska arbetsplatsen ha anvisningar som gäller alla anställda och ett godtagbart berättigande till förbudet, som inte får vara diskriminerande och som förbjuder användning av alla religiösa och ideella symboler.

– Oberoende av beslutet finns det knappast någon anledning att ändra invanda, fungerande rutiner. Ett förbud mot politiska och religiösa symboler skulle innebära ett förbud mot alla symboler på arbetsplatsen på ett jämlikt sätt. I praktiken kan det visa sig bli svårt att beteckna en symbol som religiös eller politisk, eftersom olika symboler inte är lika allmänt kända, konstaterar PAMs arbetsmiljöexpert Erika Kähärä.
Frågan om muslimska huvuddukar har kommit upp redan tidigare inom servicebranscherna, men frågan har inte lett till några problem på arbetsplatserna.

– Man har framför allt behövt diskutera arbetarskyddsperspektivet och exempelvis att det inte finns någon risk för att fastna om man använder huvudduk. Man har hittat lösningar för alla situationer. Det finns vissa företag inom handeln som numera använder sjalar som införskaffats av arbetsgivaren, som matchar färgerna på arbetskläderna, säger Kähärä.

Om man funderar på att införa ett förbud på företaget, måste det finnas någon typ av grund till behovet av ett förbud. En sådan regel behandlar alla anställda på företaget på samma sätt utan att diskriminera någon, enligt domstolen.

– Man kan fortfarande betrakta en begränsning av symboler för enskilda eller vissa ideologier som indirekt diskriminering. Exempelvis att enbart införa ett förbud mot huvuddukar skulle tydligt vara riktat mot muslimer. Om förbudet av symboler motiveras med en önskan om att ha en neutral framtoning gentemot kunderna ska förbudet i vilket fall som helst endast gälla dem som arbetar i kundtjänst, konstaterar Kähärä.

EU-domstolen
– tolkar EU-lagstiftningen (förhandsavgöranden)
– övervakar implementeringen av EU-lagstiftningen
– upphäver EU-lagstiftning

och ser därmed till att EU-lagstiftningen tolkas och tillämpas på samma sätt i alla medlemsländer.
n

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa