Nyhet - 15.11.2018 klo 14.30
Arbetslagstiftning

PAM: Arbetstidslagen ska också omfatta arbetstidsskydd för deltidsanställda

Inom till exempel handel arbetar deltidsanställda oftare vid besvärliga tider än heltidsanställda. Foto: iStockphoto

Inom till exempel handel arbetar deltidsanställda oftare vid besvärliga tider än heltidsanställda. Foto: iStockphoto

Förslaget till ny arbetstidslag är nöjaktigt men utgår klart från behoven bland arbetsgivare och heltidsanställda, noterar PAM i sitt utlåtande. Enligt expert Sirpa Leppäkangas bör det fästas uppmärksamhet vid deltidsanställdas välbefinnande och möjligheter att planera sitt liv.

Regeringens förslag till ny arbetstidslag behandlas för närvarande av arbetslivs- och jämställdhetsutskottet på riksdagen. På torsdagen hörde utskottet experten på arbetstider och avlöningssystem Sirpa Leppäkangas från PAM. Enligt henne är nuvarande lagförslaget nöjaktigt – det finns inga större problem men PAM hoppades på förbättringar bland annat i ställningen för deltidsanställda.

”I lagmotiveringen hänvisas nog till arbetstidsskydd för deltidsanställda men det föreslås inga ändringar för att åtgärda problemen”, sammanfattar Sirpa. Hon påminner om att enligt statistik låter arbetsgivare utföra deltidsarbete mer utifrån sina behov i Finland än till exempel övriga Norden.

Enligt Sirpa handlar det bland annat om att rätten till mertidsarbete ska realiseras så att deltidsanställda har en möjlighet att planera sitt övriga liv och också få skift vid andra tider än de besvärligaste. För tillfället arbetar deltidsanställda nämligen oftare vid så kallade asociala tider än heltidsanställda.

Ytterligare anser Sirpa det vara viktigt att se till att anställda med flera arbeten orkar – särskilt då dessas antal ökar i Finland. PAM:s medlemsenkät i år visade att detta också rör PAM-medlemmar. Dessa personer glöms bort i lagförslaget.

”Av förändringen framgår att allt fler anställda inte får tillräckligt med timmar för att klara sig från ett enda arbete”, slår Sirpa fast och lägger till: ”Dessa människors liv går kontinuerligt ut på att ordna och kombinera skift och övriga livet – och detta gör de på fritiden.”

Enligt PAM var ett viktigt sätt att förbättra arbetstidsskyddet för deltidsanställda att lagen bestämde om etablering av arbetstiden. Då motsvarade timmarna i arbetsavalet bättre det verkliga arbetskraftsbehovet och deltidsanställda hade bättre möjligheter att få heltidsarbete om de så ville.

I sitt utlåtande till utskottet fäster PAM också uppmärksamhet vid att lagförslaget kan försätta personer som arbetar deltid på olika villkor i en ojämlik ställning. Personer med nollavtal eller som kallas till arbete vid behov – lagen kallar dessa nuförtiden för avtal med varierande arbetstid – skyddas så att av dem kan det inte krävas ett permanent och absolut samtycke till mertidsarbete. Andra deltidsanställda har inte detta skydd – i värsta fall måste de kontinuerligt vara beredda att med kort varsel arbeta på fritiden. Detta försvårar dessutom deras möjlighet att ta emot annat arbete. PAM anser att samma princip ska gälla alla deltidsanställda.

Ytterligare kritiserar och anser PAM det förslag vara onödigt enligt vilket arbetsgivare får friare låta utföra tillfälligt nattarbete. Samtidigt var arbetsgivare inte längre skyldiga att ordna skjuts från och till arbetet nattetid. Enligt PAM ska detta återställas i lagförslaget.

PAM understöder det utlåtande om förslaget till arbetstidslag som dess centralorganisation FFC lämnat. Enligt centralorganisationen utgår reformerna och flexibiliteten i förslaget endast från behoven bland arbetsgivare. FFC anser att förslaget inte tillräckligt bra påvisar de förändringar i arbetet och samhället som förutsatte ännu större flexibilitet och oregelbundenhet när vi till exempel känner till att period- och nattarbete utgör hälsorisker för anställda.

PAM:s utlåtande finns på finska i materialbanken på förbundets webbsidor (PDF-fil).

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa