Nyhet - 14.06.2018 klo 09.00
Förmanskap

På ytan: Förmännens välmående i arbetet

Miia Suominen. Fotograf: Eeva Anundi

Miia Suominen. Fotograf: Eeva Anundi

Förmansdagarna inom handeln ordnas 29–30.9 i Tammerfors. I år ordnas dagarna i samarbete med förmansförbundet inom handeln KEY (Kaupanalan esimiesliitto)

Det krävs en hel del av förmannen i dag. Hen verkar som en möjliggörare på arbetsplatsen, för arbetsvälmåendet och arbetsutvecklingen. De anställda förutsätter förmåga att lösa mångahanda konflikter rättvist. Enskilda ledsamma incidenter kan verka små men även ur små bäckar kan en stor sjö bildas. På en bra arbetsplats råder förtroende, man upplever rätttvisa och det finns en genuin möjlighet att ipåerka det egna arbetet.

Syftet med förmansdagarna inom handeln som ordnas i september är att stärka förmännens identitet och yrkeskunnande, berättar PAMis avtalschef Mia Suominen.

”I år är betoningen framförallt på förmännens eget välmående samt på hur man kombinerar arbete med fritid. Då förmannen har tid och kompetens att styra sitt eget gäng då mår hen bra själv också.”

PAM  och  KEY ordnar förmansdagarna tillsammans. Målsättningen är att förstärka intressebevakningen för förmännen inom handeln och fördjupa samarbetsförhållandet mellan PAM och KEY över lag, berättar Suominen. Målgruppen är förmän med resultatansvar..

”Förmännen utför en hel del ansvarsfulla uppgifter som inte syns i butikerna, och som de inte får ersättning för. Personalstyrkan dimensioneras i många företag främst utgående ifrån effektivitets och produktivitets synvinkel. Resultat föds dock endast med hjälp av bra förmanskap, vilket mången förmaäs arbetstid inte räcker till längre. Då resurserna är få, går arbetsdagen till att utföra andra jobb i affären och förmansuppgifterna får allt mindre uppmärksamhet", säger Suominen. 

”Genom att föregå med gott exempel skapar förmannen en uppfattnig av hur man bland annat följer arbetstider i Finland.”

Du kan anmäla dig i början av augusti till förmansdagarna via PAMs kurskalender. Undervisningsspråket är finska.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa