Meddelande - 07.03.2019 klo 20.43

På grund av ett fel från skatteförvaltningens sida saknas avdraget för fackliga medlemsavgifter i skattebeslutet för år 2018

Skattemyndigheterna korrigerar felet. PAM-medlemmar behöver inte åtgärda saken.

PAM har leverat uppgifter om medlemmar som under år 2018 har betalat sina medlemsavgifter till skatteförvaltningen. Skattemyndigheterna har dock inte noterat uppgifterna i beskattningsbesluten för år 2018. Sålunda saknas uppgiften om avdrag för fackliga medlemsavgifter i PAM-medlemmarnas skattebeslut.

Skattemyndigheterna reder ut saken för närvarande och korrigerar felet. PAM-medlemmar behöver därför inte själv meddela betalda medlemsavgifter till skatteverket eller åtgärda saken på något annat sätt. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa