Nyhet - 05.02.2018 klo 10.58
Kollektivavtalsförhandlingar

Övertidsförbudet fortsätter inom fastighetsservicebranschen

Övertidsförbudet fortsätter inom fastighetsservicesektorn.

Övertidsförbudet fortsätter inom fastighetsservicesektorn.

Den här veckans kollektivavtalsförhandlingar fortsätter med förhandlingar inom de stora branscherna; handeln och turism- och restaurangbranshen. Inom fastighetssservicebranschen är överstidsförbudet än så länge i kraft, och man har inte så här i början av veckan kommit överens om förhandlingstidpunkter inom branschen.

Den här veckan som inleds den 5 februari börjar med kollektivavtalsförhandlingar inom turism- och restaurangbranschen, men därtill pågår förhandlingar även för apotekens tekniska personal. Övertidsförbudet inom fastighetsservicebranschen fortsätter men nu är det paus i förhandlingarna.

Efter de tröga förhandlingarna förra veckan utlyste PAM övertidsförbud inom fastighetsservicebranschen från och med torsdagen den 1 februari.
Förbudet om övertid som tillämpas för städare, fastighetsskötare och -vårdare gäller fortfarande.

Flera arbetsplatser inom branschen har varit i kontakt med PAM och man har önskat att ingå lokala avtal för att komma loss övertidsförbudet.
Arbetstagaren inom fastighetsservicebranschen bör däremot ta kontakt med sin förtroendeman ifall att arbetsgivarens representant föreslår översträde av förbudet.

I kollektivavtalsförhandlingarna riktas blickarna mot den mera livligare förhandlingsdagen som infaller 6.2.
Då förhandlar man om arbets- och lönevillkoren inom handeln och för förmännen inom detaljhandeln. Samma förhandlingar står framför för nöjesparkernas och apotekens del och likaså för Finlands Nationalopera.

Torsdag 8.2 fortsätter förhandlingarna inom turism- och restaurangbranschen.

Fredag 9.2 samlas Avecras förhandlare runt förhandlingsbordet och då diskuteras arbetsvillkoren för tågservicepersonalen. Det företagsspecifica avtalet för Finlands Nationalteater förhandlas likaså då. Under veckans gång möts man även i en del av de branschvisa kommittéerna. På måndag träffas den branschvisa kommittéen för turism- och restaurangbranschen. Under torsdagen möts flera branschvisa kommittéer: kopierings- och utskriftsbranschen, bildframställarna, hemelektroniktjänster, specialbranscherna och flytttjänsterna.

Kollektivavtalen utgick i slutet av januari. De gamla avtalen följs fram tills dess att ett nytt avtal finns till handa. Avtalslöst tillstånd innebät dock det att såväl arbetstagarförbundet som arbetsgivarförbundet kan inleda stridsåtgärder.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa