Artikel - 27.09.2019 klo 14.20
Välmående

Ordentliga raster på hotell och restauranger!

Outi Mäkelä hoppas att praxisen kring raster blir bättre inom hela hotell- och restaurangbranschen. Foto: Eeva Anundi

Outi Mäkelä hoppas att praxisen kring raster blir bättre inom hela hotell- och restaurangbranschen. Foto: Eeva Anundi

Sokotels personal har tagit upp frågan om raster. Enligt personalföreträdaren Outi Mäkelä måste såväl arbetsgivare som anställda ta sitt ansvar och göra något för att förbättra kulturen inom branschen.

”Du springer och äter. Du tar en tugga, betjänar kunder och sedan tar du nästa tugga”, beskriver Outi Mäkelä de fragmenterade rasterna för hotell- och restauranganställda. Alternativt måste du för evigt vänta på en stilla stund och då kan du inte hålla din lagstadgade rast.

I somras var Outi ännu nattreceptionist på ett hotell. Fast kunderna var få på natten åt hon sin matsäck samtidigt som hon stående utförde sitt arbete.
”Kulturen kring raster är dålig inom hela hotell- och restaurangbranschen”, ställer Mäkelä fast.

Brådska och praxis är allmänna orsaker till detta. Bemanningen är minimal och det pratas inte tillräckligt om raster. Anställda kan också ha tyst godkänt knegande utan raster helt som om det hörde till branschen. Måltidsraster är avlönad tid för anställda om de inte får avlägsna sig från arbetsplatsen.

Personalen på Radisson Blu på Albertsgatan förfogar över en avslappnad plats för raster. Foto:-Eeva Anundi

Anställda på SOK:s hotellkedja Sokotel nämnde raster som ett stort missförhållande då de tillfrågades per e-post om vad som är fel i arbetet. Förbundsmedlemmarna sändes denna enkät i höstas.

”Anställda tog upp detta missförhållande och vi har tillsammans börjat driva frågan”, säger Outi nöjd. Hon hade då blivit vikarierande huvudförtroendeman för huvudstadsregionen. Hon hann vara nattreceptionist i fem år.

Outi delar arbetsrum med Samuli Miettinen, arbetarskyddfullmäktig på företaget. Här på nedre våningen av Radisson Blu på Albertsgatan berättar de om ett projekt kring raster på Sokotel. Företagets anställda tillfrågades i en andra enkät mer ingående hur de håller sina raster. Resultatet var dystert – flesta sade att varje vecka finns det dagar då de inte håller raster. Samuli berättar att av svaren framgår att då du inte håller raster förlorar du din koncentrationsförmåga, är du tröttare och får du fysiska symptom.

Detta har till och med lett till att människor sjukskrivit sig”, säger Samuli och lägger till att bristen på raster också reflekteras i kundservicen och villigheten att sälja kringprodukter.

Samuli Miettinen och Outi Mäkelä på sin kafferast. Foto: Eeva Anundi


Enkäterna nådde ut till ungefär hälften av de tusen anställda på Sokotel. Nästan alla av dem undertecknade en petition om att arbetsgivaren ska lösa problemet med raster.

En uppiggande rast stöder välbefinnandet i tungt arbete.

”Håller du raster är du alertare och effektivare i ditt arbete. Raster hjälper dig också att återhämta dig efter arbetsdagen”, säger Samuli.

”Men lägg dig inte bara i soffan”, inflikar Outi.

Dessa förtroendevalda på heltid på Sokotel arbetar inom huvudstadsregionen där 14 av företagets 21 hotell finns. De samarbetade med huvudförtroendemännen i Tammerfors, Vasa och Uleåborg samt andra aktiva.

Outi Mäkelä har vuxit i sitt uppdrag i och med projektet på Sokotel. Foto: Eeva Anundi

Outi och Samuli tänker efter hur de ska formulera sig. Från första början insåg arbetsgivaren att denna fråga måste förbättras. Det förekom dock problem. De anställda ville förhandla lokalt om raster men arbetsgivaren var inte intresserad av detta.

Utfallet blev att nuvarande kollektivavtalet ska iakttas bättre. Enligt avtalet ska du ha en kafferast och vilotid på en halv timme om du arbetar längre än sex timmar eller annars ha tillräckligt med tid för en måltid med beaktande av arbetsrytmen.

Enligt arbetsmiljöexpert Erika Kährä på PAM finns en avlönad rast också till exempel inom hälsovården och då äter du vid sidan om arbetet.

”Det är nog helt klart att arbetsgivaren ska arrangera arbetet så att du kan hålla raster”, säger hon. Om kunder kommer titt och tätt och du kan inte lösgöra dig från arbetet eller rasten avbryts hela tiden måste arbetsgivaren se till att det finns en vikarie eller att servicen kan avbrytas under rasten.

Sokotel lyckades få till stånd hotellspecifika anvisningar för hur raster ska kunna hållas på ett visst hotell, varifrån det fås vikarier och hur det kan arbetas kors och tvärs över avdelningsgränser. Outi och Samuli tror att det kommer att ta tid innan kulturen förändras – det går inte över en natt.

Outi sammanfattar rollerna för arbetsgivaren och arbetstagaren då kulturen ska ändras:

"Arbetsgivaren är skyldig att se till att anställda kan hålla raster och anställda ska hålla dem."

Då Outi och Samuli talar förs tankarna till att det ofta diskuteras hur vi kunde få unga att stanna längre inom branschen. Utbrändhet är ett erkänt problem. Kanske är det verkligen dags att ingripa i denna praxis som också kallas ”svarta hålet” inom branschen.

Outi Mäkelä har diskuterat praxisen kring raster på flera arbetsplatser. Foto: Eeva Anundi

Projektet kring raster genomfördes på arbetsplatser med stöd av avlönad förbundspersonal.

Sokotels projekt kring raster

Oktober 2018: Medlemsenkät om missförhållanden.
November–december 2018: Enkät om raster – hur anställda håller raster.
Januari–februari 2019: Anställda och arbetsgivaren informerades om resultaten av enkäten.
Mars–april 2019: Förhandlingar om att förbättra praxisen.
Juni 2019: Hotellspecifika diskussioner om raster inleddes.
Maj 2019: Finslipning med personalavdelningen. Åtgärden ’Gimme a Break’ förankrades på driftsställen.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa