Artikel - 02.01.2018 klo 13.15
Kollektivavtal

Olivier Allain som har arbetat för Foodora: matbuden behöver ett kollektivavtal

Enligt Olivier Allain borde fackförbunden omgående ha engagerat sig i kollektivavtalsfrågor för arbetare inom plattformsekonomin då nya former för arbetande landsteg i Finland.  Bild: Liisa Takala

Enligt Olivier Allain borde fackförbunden omgående ha engagerat sig i kollektivavtalsfrågor för arbetare inom plattformsekonomin då nya former för arbetande landsteg i Finland. Bild: Liisa Takala

Olivier Allain efterlyser ett kollektivavtal för matbuden och övriga digitaltidsarbetstagare. Fransmannen som har jobbat på Foodora lever för det äkta finländska mölkky-spelet.

Kollektivavtal. Matbuden borde få ett kollektivavtal. I detta nu sysselsätter de sig själva i huvudsak och de får t.ex. inte lön under sjukledigheter. Jag kom till Foodora som matbud och teamleadare på anmodan av min kompis, och hen uppmuntrade mig till och med att bli fötroendeman. Dock förstod jag inom kort att anställningsförhållandena i branschen förbättras endast med hjälp av ett kollektivavtal.

Frustration. Jag är rädd att fackförbunden blev av tåget då de inte engagerade sig i plattformsekonomin genast då branschen rodde i land i Finland. Jag var i kontakt med PAM med tanke på få till stånd ett kollektivavtal för matbudens del. Diskussionerna var bra och frågade flera gånger om hur saken framskrider. Svaret var att processen tar tid. Det här kändes frustrerande.

Förståelse. Många matbud härstammar från andra än EU-länder, vilket gör att de är beroende av sina uppehålls- och arbetstillstånd. Att organisera sig fackligt känns som ett hot mot att stanna i Finland. Arbetet som ett matbud är en språngbräda till det finländska arbetslivet, och de som har flyttat från utlandet hit vill inte ta onödiga risker. Jag förstår dem väl.

Fransmannen i mig. I mitt hemland Frankrike har arbetstagarna som jobbar som matbud marscherat ut på gatorna för att kräva bättre arbetsförhållanden. Det är svårt att tänka sig att samma skulle ske i Finland. Det handlar inte om att arbetsvillkoren skulle vara sämre i Frankrike. Istället är det frågan om kulturskillnader och traditioner som sträcker sig generationer tillbaka. 

Mölkky-spelet. Jag lever, äter och andas det här spelet. Jag har ett företag som leverar mölkky-spelpjäser till Frankrike. Visserligen frågar man av mig att varför inte petanque. Orsaken till detta finns i min bakgrund: jag var tidigare matematiklärare och är fascinerad av siffror. Mölkky är dessutom charmerande då det är ett likvärdigt spel. Du kan spela det även om du är rullstolsbunden. Mölkky lämpar sig för alla.

Uppdaterad 3.1.2018 kl. 17:20: Rubriken har rättats i och med att den var felaktig. Där stod att Oivier Allain är förtroendeman för Foodora. För närvarande gör Allain inga arbetstimmar åt Foodora och han har inte verkat som förtroendeman i företaget.

 

 

uutisen-teksti: Solja Virkkunen

 

Senaste

Mest lästa