Nyhet - 22.03.2018 klo 16.09
Kollektivavtalsförhandlingar

Nytt kollektivavtal för nöjes-, tema- och äventyrsparkerna

PAM och arbetsgivarnas representant Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf har avtalat om nya arbetsvillkor för arbetstagare vid nöjes-, tema- och äventyrsparker.

Inom ramarna för det lite på två års långa avtalet höjs lönerna under det första året med 1,8 % och det andra året 1,7 %. 
Servicefacket PAMs styrelse godkände förhandlingsresultat som parterna hade uppnått som nytt kollektivavtal onsdag 21.3.

Avtalsperioden är 1.2.2018–31.3.2020. Enligt avtalet höjs de personliga lönerna och tabelllönerna 1.5.2018 med 1,8 % och 1.5.2019 med 1,7 %.

Det förekommer en hel del säsongarbetare i nöjes-, tema- och äventyrsparkernas tjänst. I det nya kollektivavtalet begränsas möjligheten att göra ett företagsspecifikt avtal då man ingår ett arbetsavtal med en enskild arbetstagare. I fortsättningen kan bestämmelsen om att göra ett arbetsavtal inte utgå ifrån ett företagsspecifikt avtal och inte heller att det företagsspecifika avtalet utgör en del av arbetstagarens arbetsavtal.

På arbetsgivarens initiativ kan man göra ett företagsspecifikt avtal med arbetstagaren först efter det att prövotiden har utgått med undantag av arbetstidsbestämmelserna och avtal som gäller fullständiga personalgrupper.

Ändringarna i alkohollagen beaktas i lönetabellerna. Avtalet klargör bland annat prövotidsbestämmelser.

Kollektivavtalet för nöjes-, tema- och äventyrsparkerna är allmänt bindande, och det tillämpas sålunda i alla nöjes-, tema- och äventyrsparkernas anställningar.

Inom ramen för kollektivavtalet finns omkring 800 arbetstagare. Mera deltaljerade uppgifter om kollektivavtalet hittar du här på finska.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa