Nyhet - 15.10.2015 klo 11.20

Nytt kollektivavtal för frisörbranschen

De viktigaste ändringarna gjordes i texten om minimilönen för provisionslön, där man inte längre tar hänsyn till antalet tjänsteår, utan det är lika för alla. Lönerna höjs från och med 1.2.2016.

Finlands Frisörföretagares styrelse godkände den 12.10.2015 förhandlingsresultat från juni. Servicefacket PAMs styrelse godkände förhandlingsresultatet på ett möte den 22.9.

Avtalsperioden är indelad i två etapper. Den första etappen är 1.6.2015–31.10.2016. Den andra etappen är 1.11.2016–30.4.2017.

Textändringarna trädde i kraft från och med den 1.10.2015. De viktigaste förändringarna handlade om minimilönen för provisionslön, där man inte längre tar hänsyn till antalet tjänsteår, utan det är lika för alla. (huvudstadsregionen 1 650 €, dyrortsklass I 1 589 € och dyrortsklass II 1 522 €).

Man upphörde med att använda genomsnittlig timförtjänst som beräkningsgrund för lön som betalas ut under betald utbildning och tog även bort rätten att få ledigt med lön vid en närståendes död och för arrangemang i samband med begravning. I fortsättningen kommer man att ha rätt till detta utan lön.

Ur arbetarskyddssynpunkt betonas det att man så ofta som möjligt bör bevilja ledighet två dagar i rad, vikten av att använda skyddsutrustning avsedd för arbetsuppgifterna samt att tillhandahålla företagshälsovård.

I kollektivavtalet kom man även överens om ersättning för resekostnader i samband med arbetsresor.

Lönerna höjs från och med 1.2.2016 med 16 €/månad enligt de allmänna riktlinjerna och löneförhöjningar under andra etappen kommer man överens om före den 31.10.2016.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa