Nyhet - 10.04.2018 klo 12.12
Kollektivavtalsförhandlingar

Nytt kollektivavtal för call center-branschen

Kundservice- och telemarketingbranschen (tidigare telefontjänster och kontaktcentraler) har fått ett nytt kollektivavtal.

Kundservice- och telemarketingbranschen (tidigare telefontjänster och kontaktcentraler) har fått ett nytt kollektivavtal.

Kundservice- och telemarketingbranschen (tidigare telefontjänster och kontaktcentraler) har fått ett nytt kollektivavtal. PAM och arbetsgivarförbundet PALTA har nämligen ingått ett tvåårsavtal. Enligt det höjs lönerna i snitt med totalt 3,3 procent.

De utdragna förhandlingarna om ett kollektivavtal för kundservice- och telemarketingbranschen – tidigare för telefontjänster och kontaktcentraler – har rotts i land.

”Arbetsgivarnas omfattande försämringsförslag kring bland annat lönen för sjukdomstid, förhöjningen för söndagsarbete och språktillägget kastade sin skugga över förhandlingarna. I slutet av förhandlingarna orsakades problem särskilt av hur löneförhöjningarna genomförs. Arbetsgivarna ville att en allt större del skulle överföras till lokala nivån men vi kunde inte gå med på de föreslagna villkoren”, berättar PAM:s jurist Karoliina Huovila.

Nya kollektivavtalet gäller den 1 februari 2018–29 februari 2020. Under avtalsperioden höjs lönerna två gånger.

Lönerna höjs med 1,6 procent den 1 maj 2018. Av förhöjningen kan 0,5 procent utgöra en företagsspecifik pott om vilken det avtalas med förtroendemannen. Lyckas man inte ingå ett avtal genomförs en generell löneförhöjning. Tabellönerna höjs likaså med 1,6 procent den 1 maj 2018 och också nattillägget till anställda höjs med 1,6 procent.

År 2019 höjs lönerna med 1,7 procent den 1 april. Då kan 0,4 procent utgöra en företagsspecifik pott om vilken det avtalas med förtroendemannen. Samtidigt höjs tabellönerna med 1,3 procent och nattillägget med 1,7 procent.

”I kollektivavtalsförhandlingarna kom vi överens om att ifall denna avtalade 0,4 procent av förhöjningen år 2019 genomförs som en företagsspecifik pott kan den användas till kostnader som orsakas av revideringen av tabellen över minimitimlöner. En förutsättning är att årsnivåändringarna verkligen orsakar företaget kostnader”, förklarar Karoliina.

I kollektivavtalstexten gjordes viktiga förändringar för anställda inom branschen. Nivåerna i tabellen över minimitimlöner ändrades på ett positivt sätt för dem.

”I fortsättningen övergår anställda snabbare till nästa årsnivå och en högre tabellön eftersom det sker ett halvt år tidigare”, noterar Karoliina.

Ytterligare berättar hon att praktiktiden nu kan vara högst sex månader.

”Detta är ett stort framsteg eftersom omsättningen är relativt stor inom branschen”, slår Karoliina fast.

Bestämmelserna om garantilönen för provisionsavlönade blev dessutom rimligare för anställda och i samband med sjukdom tas nu praxisen med egen anmälan upp i kollektivavtalet.

”Trots ett svårt utgångsläge för förhandlingarna anser jag resultatet vara rimligt. Avtalet förbättrar anställningsvillkoren inom branschen. På grund av dess särdrag har det till exempel tidigare över huvud inte avtalats om arbetstidsförlängningar”, avslutar Karoliina.

Läs mer om kollektivavtalet här. (på finska)

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa