Nyhet - 07.03.2018 klo 12.00
Kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för apoteksbranschen – avlönad faderskapsledighet uppnåddes

I förhandlingarna om kollektivavtalet uppnåddes avlönad faderskapsledighet i enligthet med PAMs målsättningar. Bild: Gettyimages

I förhandlingarna om kollektivavtalet uppnåddes avlönad faderskapsledighet i enligthet med PAMs målsättningar. Bild: Gettyimages

Servicefacket PAM:s styrelse har antagit ett nytt kollektivavtal för apoteksbranschen. I förhandlingarna om kollektivavtalet uppnåddes något helt nytt för branschen – avlönad faderskapsledighet i sex dagar – och som mest höjer avtalet tabellönerna maximalt med 50 euro.

Kollektivavtalet för apotek tillämpas på läkemedelsarbetare, läkemedelstekniker, tekniska arbetstagare, farmanomer, kontorsanställda och egna städare på apotek. Nya kollektivavtalet gäller den 1 februari 2018–31 mars 2020 och rör runt 3 500 anställda.

Ett nytt viktigt resultat är att PAM lyckades förhandla fram avlönad faderskapsledighet enligt sina målsättningar.
”I fortsättningen får fäder avlönad ledighet i sex dagar. Detta ökar jämställdheten och gör det lättare att kombinera arbete och familj. Tidigare har branschens kollektivavtal inte över huvud nämnt denna fråga – därmed handlar det om ett stort framsteg”, gläder sig avtalsexpert Sirpa Moilanen på PAM.

Alla branschanställdas löner höjs med 1,8 procent den 1 maj 2018 och 1,7 procent den 1 maj 2019, dock så att arbetstagarens lön bör vara minst lika stor som den lönen i den nya redigerade lönetabellen, som träder i kraft samtidigt. Förhöjningen av tabellönerna för arbetstagare fokuseras speciellt på lönegrupperna för mer erfarna fastanställda. De nya lönetabellerna som träder i kraft den 1 maj 2018 för apoteksarbetstagarna hittar du här. Tabellönerna höjs som mest med 50 euro.

”För att stärka anställdas utkomst kom vi i kollektivavtalsförhandlingarna också överens om att tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla avlöningssystemet. Under avtalsperioden ska gruppen utveckla nuvarande systemet inom branschen så att det bättre lämpar sig för nutiden”, berättar Sirpa.

Annat nytt i kollektivavtalet är att i fortsättningen beaktas allt mer hur inlärning i arbetet påverkar ställningen och rollen för anställda på arbetsplatser. Enligt Sirpa stärker kollektivavtalet arbetshälsan bland och möjligheterna att påverka för anställda. I fortsättningen kan anställda bättre själva komma överens med arbetsgivaren om hur deras regelbundna arbetstid arrangeras. Dessutom utvidgades användningen av egen anmälan i samband med sjukfrånvaro och avtalades om tillvägagångssätt för ersättande arbete.

”Nya definitionen i samband med egen anmälan underlättar situationer då anställda inte kan lämna det sjukintyg som arbetsgivaren kräver till exempel på en helgdag därför att hälsovårdstjänster inte är lättillgängliga”, klargör Sirpa och fortsätter:

”Tidigare har kollektivavtalet varken definierat eller erkänt ersättande arbete. Nu ställs fast regler för det. Ersättande arbete ska beakta anställdas arbetsförmåga och förtroendemannen alltid vara närvarande då det avtalas om ersättande arbete på arbetsplatsen”, berättar hon.

Sirpa Moilanen karakteriserar kollektivavtalsförhandlingarna som mycket svåra på grund av de omfattande försämringar som arbetsgivarna föreslog.
”Vi lyckades stoppa såväl en nedskärning av söndagsersättningarna som en förlängning av prövotiden samt otaliga andra ytterst allvarliga försämringsförslag. Med tanke på omständigheterna är resultatet bättre än vad vi ibland föreställde oss under förhandlingarna”, slår Sirpa fast.

”Trots besvärliga situationer lyckades vi i gott samarbete med arbetsgivarparten till syvende och sist uppnå ett förhandlingsresultat som i och med nu tagna beslutet blir nya kollektivavtalet för branschen”, noterar hon.

Mera detaljerade uppgifter om själva avtalsresultatet finns i PAMs Wikikort under Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

Ändring 23.3.2018: Nya kollektivavtalet gäller den 1 februari 2018–31 mars 2020.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa