Nyhet - 15.03.2018 klo 16.15
Kollektivavtalsförhandlingar

Nytt företagsspecifikt kollektivavtal för Finlands nationalopera och nationalbalett

Nyligen antagna kollektivavtalet fastställer anställningsvillkoren för tekniska smågrupper, tekniska förmän och mästare. Enligt uppgörelsen höjs lönerna generellt, vilket innebär att lönerna höjs i snitt med 3,2 procent under avtalsperioden.

Nya kollektivavtalet gäller den 1 februari 2018–31 januari 2020 och tillämpas bland annat på ljus- och ljudtekniker, frisörer samt förmän och mästare. Enligt uppgörelsen höjs lönerna med 1,5 procent den 1 april 2018 eller från första lönebetalningsperioden efter detta datum. Av förhöjningen kan 0,5 procent utgöra en företagsspecifik pott om vilken det avtalas lokalt och då beslutar arbetsgivaren om dess allokering efter lokala förhandlingar.

Andra avtalsåret 2019 höjs lönerna med 1,7 procent den 1 maj och då kan den justeringspott om vilken det avtalas lokalt utgöra 0,7 procent.
Tabellönerna höjs med 1 procent den 1 april och tilläggen i euro höjs också med 1 procent.

”Syftet med lokala företagsspecifika potten i löneuppgörelsen är att öka incitamenten att arbeta. I kollektivavtalat kom vi överens om att i samband med lokala potten ska anställda informeras om dess storlek och hur den fastställs innan den tas i bruk. Jag tror att detta ökar öppenheten kring frågan”, berättar avtalsexpert Tarja Pajuniemi på PAM.

I kollektivavtalsuppgörelsen reviderades också bestämmelserna om hur semester ges genom att öka möjligheterna att dela upp semestern.
Uppgörelsen omfattar också revideringar med samband till lönesättningen. Det avtalades om arbete på påsklördagen att om operan eller baletten har en föreställning denna dag beräknas lönen som om det utfördes på en vanlig lördag. För annat arbete på påsklördagen ska det betalas helgdagslön.

I avtalsförhandlingarna togs ytterligare fram nya bestämmelser om prövotid. Enligt nya kollektivavtalet ska arbetstagaren och arbetsgivaren sinsemellan avtala om en prövotid som kan vara högst 6 månader.

”Kollektivavtalsförhandlingarna var svåra men vi lyckades ändå få till stånd en kompromiss för nästa två år. Jag hoppas att den arbetsgrupp vi kom överens om i avtalsförhandlingarna lyckas med att uppdatera uppgiftsindelningen i bilagorna 1 och 2 så att den bättre motsvarar dagens krav”, noterar Tarja Pajuniemi.

Anställningsvillkoren enligt nu antagna avtalet träder i kraft retroaktivt från den 1 februari 2018. Lönerna höjs för första gången den 1 april 2018. Läs mer om innehållet i det nya kollektivavtalet från PAMs Wiki-kort (på finska). 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa