Nyhet - 08.01.2018 klo 11.30

Nytt år – är ditt medlemskap i ordning?

I början av året är det bra att även kontrollera att medlemskapet är i ordning. PAMs medlemsavgift är 1,5 % av den beskattningsbara inkomsten 2018. Förbundet ger skattemyndigheterna uppgifter om medlemsavgifterna för 2017 under februari.

Om du av en eller annan anledning inte har betalat medlemsavgiften är det ett bra tillfälle att ta tag i det nu.

Du kan kontrollera uppgifterna om din medlemsavgift och andra medlemsuppgifter i PAMs e-tjänst.

Betalning av medlemsavgift

Det enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att låta arbetsgivaren dra av den direkt på lönen.

Om arbetsgivarinkassering av någon anledning inte är möjlig kan du även betala medlemsavgiften via e-faktura. E-faktura kan du få via din internetbank. Då får du automatiskt en e-faktura med rätt referensnummer till din internetbank varje månad. Beloppet på fakturan är alltid detsamma som medlemsavgiften som betalats föregående månad. Det beloppet kan du vid behov ändra innan du bekräftar fakturan i din internetbank, om din lön för månaden skiljer sig från föregående månad.

Kontrollera medlemsuppgifterna

Är dina medlemsuppgifter aktuella? Du kan enkelt kontrollera och ändra dina medlemsuppgifter via e-tjänsten! I tjänsten kan du exempelvis ange om du har bytt arbetsgivare eller yrkesbeteckning. Du kan också beställa ett elektroniskt medlemskort eller ange betalningsbefrielse. Dessutom kan du uppdatera ändrade kontaktuppgifter, som exempelvis e-postadress eller mobiltelefonnummer.

Anmälan om ledighet

Ska du på föräldraledighet eller beväringstjänst? Om dina löneinkomster avbryts och du inte får förmåner från arbetslöshetskassan ska du anmäla det förbundet. Då tar vi inte ut någon medlemsavgift från dig, eftersom du har rätt till betalningsbefrielse. Du kan anmäla ledighet här.

Har du eller ska du byta arbetsplats?

Om du byter arbetsplats och arbetsgivaren har dragit medlemsavgiften direkt från din lön bör du komma ihåg att befullmäktiga PAM att skicka en inkasseringsfullmakt till din nya arbetsgivares löneräknare. Ytterligare information

 

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa