Nyhet - 10.08.2020 klo 14.36Arbetslöshetskassan

Det största skredet av ansökningar till a-kassan är nu över

Det största skredet av ansökningar till a-kassan är nu över

Kassadirektören Ilkka Nissilä bedömer arbetslöshetskassans insats som bra under vårens koronakris. Läs mer →

Nyhet - 09.07.2020 klo 14.59Lagstiftning

Ge fackförbunden rätt att väcka talan och minska exploateringen av arbetskraft

Ge fackförbunden rätt att väcka talan och minska exploateringen av arbetskraft

Rätten att väcka talan skulle ge facket möjlighet att bättre hjälpa anställda med utländsk bakgrund som ofta är i en svag ställning. Lagändringar behövs för att utrota detta fenomen. Läs mer →

Nyhet - 09.07.2020 klo 13.00Arbetslivet

Arbetstemperaturen på arbetsplatsen – sommarjobbare, beakta detta

Arbetstemperaturen på arbetsplatsen – sommarjobbare, beakta detta

Arbetsgivarens ansvar för de anställdas hälsa omfattar också temperaturen på arbetsplatsen. Det är obestritt att temperaturen påverkar trivseln och sjukligheten och därmed arbetsproduktiviteten. I introduktionen för nya anställda ingår därför också anvisningar för olika temperaturförhållanden och hur eventuella olägenheter kan förebyggas. Läs mer →

Nyhet - 07.07.2020 klo 10.00Arbetslöshetskassan

Antalet första ansökningar är oförändrat - ansökningar om inkomstrelaterat dagpenning behandlas intensivt

Antalet första ansökningar är oförändrat - ansökningar om inkomstrelaterat dagpenning behandlas intensivt

Förra veckan fick arbetslöshetskassan 1 455 nya ansökningar om inkomstrelaterat dagpenning, mer än 1 574 behandlades. Det finns fortfarande ett stort antal ansökningar i arbetsköerna, vilket innebär att behandlingstiderna fortfarande är långa. Läs mer →

Nyhet - 02.07.2020 klo 14.15Arbetslöshetskassan

Ansökningskön till a-kassan minskar gradvis – förra veckan behandlades 1 976 första ansökningar

Ansökningskön till a-kassan minskar gradvis – förra veckan behandlades 1 976 första ansökningar

Ansökningsflödet orsakat av coronapandemin har lättat, men ytterligare återstår arbete för att förkorta köerna. Läs mer →

Nyhet - 30.06.2020 klo 14.15Kollektivavtal

En del av de tillfälliga ändringarna i handelns kollektivavtal upphör den 30 juni 2020

En del av de tillfälliga ändringarna i handelns kollektivavtal upphör den 30 juni 2020

Under våren kom PAM överens med arbetsgivarförbundena om tillfälliga ändringar i kollektivavtal till följd av coronapandemin. Vissa ändringar som avtalades i handels kollektivavtal löper ut idag. Läs mer →

Nyhet - 26.06.2020 klo 12.20

Vissa lagstiftningsändringar fortsätter till årets slut Läs mer →

Nyhet - 26.06.2020 klo 11.15

Arbetstagaren hade rätt att säga upp anställningen av orsak som berott av arbetsgivaren Läs mer →

Nyhet - 25.06.2020 klo 08.00

PAM hjälper sina medlemmar som har fått vänta på sitt arbetslöshetsunderstöd Läs mer →

Nyhet - 24.06.2020 klo 16.46

Samarbetsförhandlingar som berörde tusentals anställda vid Suomen Compass Group har avslutats Läs mer →