Meddelande - 14.05.2019 klo 14.00
Politik

Nya regeringen ska skapa mer trygghet för lågavlönad

PAM hoppas att nya regeringen driver en politik som underlättar vardagen för lågavlönade serviceanställda och ser till att alla beaktas då socialskyddet och socialservicen förnyas.

Nuvarande styrelsen för Servicefacket PAM höll sitt sista möte idag. En ny styrelse väljs på PAM-kongressen i juni. Styrelseperioden har varit tung på grund av politiska läget och kollektivavtalsförhandlingar som dragit ut på tiden.

”Sipiläregeringen har ökat ojämlikheten och långsiktigt försämrat arbetstagarrättigheter. Försämringarna i arbetslivet har varit sådana för löntagare att vi inte kunnat godkänna dem. Vi måste få till stånd en förändring i nästa regeringsprogram. Jag hoppas att för kommande fyra åren får Finland en sådan regering som verkligen förstår sig på värdet av att avtala och att detta syns i politiken. Diktatpolitik som utarmar anställda måste nu ta slut”, ställer ordföranden för PAM Ann Selin fast.

”Vi hoppas att nya regeringen baseras på ett ansvarsfullt regeringsprogram som uppskattar människor i arbetslivet. Det är särskilt viktigt att regeringen driver en politik som underlättar vardagen för lågavlönade serviceanställda. Det är viktigt att ingen hamnar utanför och därför måste vi verkligen ge akt på att nya strukturerna inte leder till marginalisering när socialskyddet och socialservicen förnyas”, noterar Ann Selin.

Förbundets styrelse har varit under hårt tryck. Hela PAM-ledningen har varit tvungen att vara flexibel för att kunna delta i möten som hållits rentav varje vecka. Också i fortsättningen ställs hårda krav på förbundsstyrelsen eftersom den ska opartiskt företräda alla servicebranscher och bland annat styra kollektivavtalsarbetet. Detta förutsätter omfattande förhandlingskompetens och förmåga att se skogen för alla träd i förbundsverksamheten.

”Förbundets nästa styrelse måste se till att vi verkligen kan förhandla inom alla branscher. Detta förutsätter långsiktigt och tålmodigt arbete för våra gemensamma intressen. Under kommande fyra åren kommer vi att förhandla om nya kollektivavtal. Under senaste förhandlingarna var samordningen mellan arbetsgivarna tajt. Jag tror att för att klara oss måste vi göra mer för att skapa bättre samarbete mellan förbunden”, beskriver Ann Selin nästa avtalsomgång.

EU-valet förrättas om en dryg vecka och det bidrar ytterligare till politiska debatten och regeringsprogrammet. Också i europeiskt beslutsfattande behövs avtal och samarbete för att kunna skapa ett bra arbetsliv.

”En stor del av arbetslagstiftningen kommer från Europaparlamentet. Därför är det viktigt att anställda för fram sina tankar genom att rösta i EU-valet”, avslutar Ann Selin.

PAM håller sin kongress i Helsingfors den 3–6 juni. På den beslutar 373 kongressdelegater om ett målprogram för kommande fyra åren och väljer en ny ordförande, styrelse och fullmäktige för PAM.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa