Nyhet - 06.03.2020 klo 10.31
Unga

Nya Lär känna arbetslivet och förtjäna-avtal

Bild: GettyImage

Bild: GettyImage

PAM har ingått Lär känna arbetslivet och förtjäna-avtal för apotek och affärer. Avtalen hjälper skolelever att få en första kontakt med arbetslivet.

Snart har det gått 30 år sedan första Lär känna och förtjäna-sommarpraktikprogrammet. För första gången genomfördes det nämligen år 1992. Programidén är fortfarande den samma – erbjuda skolelever en möjlighet att lära känna arbetslivet i ett par veckor och samtidigt få lite fickpengar. 

De nya avtalen erbjuder grundskolelever, tiondeklassister, deltagare i VALMA- och TELMA-utbildning samt gymnasister en möjlighet till en praktikperiod på två veckor. 

I början av mars avtalade PAM och Apotekens Arbetsgivarförbund om villkoren för praktikprogrammet åren 2020–2021. I slutet av februari ingick PAM ett liknande avtal med Finsk Handel. 

Bestämmelserna i Lär känna arbetslivet och förtjäna-avtalen varierar något efter bransch. Vi kommer att redogöra för avtalsinnehållen och lägga in arbetsavtalsmodeller här. 

Skolelever och studenter har också andra möjligheter att sommarjobba. Många PAM-kollektivavtal innehåller bestämmelser om bland annat löner till skolelever och praktikanter. Läs mer i kollektivavtalet för branschen. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa