Nyhet - 19.02.2020 klo 16.00
Kollektivavtalsförhandlingar

Nya kollektivavtalet för fastighetsservice garanterar rätt till veckoslutsledighet

Bild: Susanna Kekkonen.

Bild: Susanna Kekkonen.

Ett nytt kollektivavtal antogs för fastighetstjänstebranschen i måndags. Avtalet höjer lönerna, förbättrar ställningen för deltidsanställda och garanterar anställda rätt till veckoslutsledighet.

Beredskapen bland arbetstagarna möjliggjorde genuina kollektivavtalsförhandlingar med utgångspunkt i behoven inom fastighetstjänstebranschen. Tack vare beredskapen att strejka fick vi till stånd ett kollektivavtal som inte innebär stora ändringar till exempel i arbetstidssystem eller ledighet per vecka.  

Inom fastighetsservice kommer lönerna att höjas med totalt 3,3 %. Det viktiga är att lönerna höjs mer i början. De stiger därmed först med 2,0 % 1 april 2020 och sedan med 1,3 % 1 april 2021.

Nya avtalet slopar totalt arbetstidsförlängningen enligt Sipiläregeringens konkurrenskraftsavtal under en övergångsperiod på 10 månader. Samma övergångsperiod gäller också till exempel handel. Det var svårt att förhandla om arbetstidsförlängningen men vi lyckades med det utan de omfattande försämringar som föreslagits. 

Fastighetstjänstebranschen övergår delvis till en 24/7-arbetstid. Då det handlar om att kombinera arbete och ledighet är det beaktansvärt att antalet veckoslutsledigheter lördag–söndag kunde ställas fast i avtalet. Inom branschen ska anställda nu ha minst 12 lediga lördagar–söndagar under ett kalenderår. Till exempel inom handel är avtalade antalet för tillfället endast 9. 

Det tillägg för städning av utsöndringar som togs i bruk år 2018 fick nu en egen punkt i kollektivavtalet. Redan under förra avtalsperioden ingick flera företagit fungerande lokala avtal om betalning av detta tillägg och nu är målet att sprida praxisen. För förtroendemän arrangerar PAM bra utbildning i lokala avtal på arbetsplatsen.

En sammanfattning av alla ändringar enligt nya avtalet finns i det här wikikortet (på finska) som även innehåller de nya lönetabellerna. Wikikortet publiceras på svenska nästa vecka.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa