Nyhet - 23.03.2016 klo 11.41

Nya branschkommittéer direkt i arbete

Risto Malmisaari från Tavastehus är med i branschkommittén för logistik inom handeln. Bild: Lassi Kaaria

Risto Malmisaari från Tavastehus är med i branschkommittén för logistik inom handeln. Bild: Lassi Kaaria

PAMs nya branschkommittéer som precis inleder sin verksamhet har en central roll i de förbundsspecifika tillämpningsförhandlingarna enligt konkurrenskraftsavtalet.

De förbundsspecifika tillämpningsförhandlingarna enligt konkurrenskraftsavtalet som arbetsmarknadscentralorganisationerna förhandlat fram pågår fram till slutet av maj. Även PAM har beslutat sig för att inleda tillämpningsförhandlingar med snäva villkor. PAM har en roll även i de nya branschkommittéerna.

Förbundet har 29 branschkommittéer med 1–10 medlemmar i varje, beroende på branschens storlek. Medlemmarna i branschkommittéerna har precis valts. Av dem är nästan alla, cirka 90 medlemmar, just nu samlade i Vanda för utbildning och det möte som hålls. Även de nya medlemmarna har fått klart för sig att de kommer att komma i arbete redan under de kommande tolv månaderna.

Branschkommittéerna hanterar ändringar i kollektivavtalen för den egna branschen och kommer med förslag på godkännande eller underkännande av eventuella förhandlingsresultat till förbundsstyrelsen.

– Ni har en central roll, sade intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo.

Det är PAMs styrelse som fattar beslut, men styrelsen har aldrig fattat ett annat beslut än det som branschkommittén enhälligt har föreslagit.

– Man får ett stort ansvar direkt, säger Tuulia Roitto, en av de tre medlemmarna i branschkommittén för specialindustri som deltar för första gången.

Presentation av konkurrenskraftsavtalet

Konkurrenskraftsavtalet gick som en röd tråd genom tisdagens möte. FFC:s nationalekonom Ilkka Kaukoranta upprepade de mörka ekonomiska siffrorna. Måttliga löneförhöjningar har man redan prövat som medicin för Finlands tillstånd i flera år. Det har inte hjälpt, och trots det stödjer han konkurrenskraftsavtalet som uppstått under en period på nio månader.

Alternativet vore enligt honom ännu värre: åtgärder som ersätter tvångslagarna, en eventuell höjning av momsen samt att man bland annat får igenom försvagningar av arbetslivet genom lagar.

– Jag rekommenderar inte det, så vi får bara hoppas att situationen förbättras, konstaterade Kaukoranta.

Kaukoranta angav att han uppfattade Finlands situation som en kris just för att arbetslösheten är så hög. Arbetslösheten ligger på 9,4 procent.

Konkurrenskraftsavtalet skulle lämpa över kostnaderna från arbetsgivarna till löntagarna. Enligt Kaukoranta finns det starka bevis för att sänkta arbetskraftskostnader förbättrar företagens förutsättningar att anställa. Beroende på prognosmakare väntas avtalet ge en ökning av antalet arbetstillfällen på mellan 35 000 och 42 000 fram till år 2020.

Lokala avtal på förbunden

Annika Rönni-Sällinen, chef för kollektivavtalsfrågor på FFC, angav att den största fördelen med konkurrenskraftsavtalet är att man kunde ha kvar målet om främjande av lokala avtal i förbundens och avtalsbranschernas egna händer, och att man inte drev frågan om lokala avtal genom lagstiftning. Risken skulle ju ha varit att man slog hål på de allmänt bindande kollektivavtalen så att de minskade i betydelse.

Risto Malmisaari, huvudförtroendeman och arbetarskyddsfullmäktige på Lidl logistik, är med i branschkommittén för logistik inom handel.

– Lokala avtal behöver inte vara ett spöke, sa Malmisaari under pausen.

En förutsättning är att det finns en fungerande tillit mellan parterna. På Lidls lager har det enligt honom främjat tilliten att det inte har förekommit några uppsägningar eller permitteringar.

Fokus i avtalsförhandlingarna

På Sokos Hotell Vanda hörde man att branschkommittéernas uppgift under avtalsförhandlingarna är att ta upp branschspecifika förhandlingsmål, komma fram till en gemensam syn för branschen med hänsyn till arbetsplatser av olika storlek samt olika arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Dessutom har de till uppgift att stödja själva förhandlarna.

– Det svåraste i branschkommittéernas arbete är att man måste göra så många val, sade Rönni-Sällinen, som snart återvänder till PAM från FFC.

Det är till exempel ett svårt övervägande om man beslutar sig för att acceptera en försämring om man får något viktigt i gengäld.

 

 

uutisen-teksti: Marja Ikkala

 

Senaste

Mest lästa