Nyhet - 11.06.2020 klo 11.00
Medlemstjänster

Ny riktning med karriärcoaching

Coaching har varit en ypperlig påminnelse om allt det Leah kan och vilken typ av kompetens hon har att erbjuda. Bild: GettyImages.

Coaching har varit en ypperlig påminnelse om allt det Leah kan och vilken typ av kompetens hon har att erbjuda. Bild: GettyImages.

Tidigare chef för hemstädning Leah hittade genom PAM:s karriärcoaching en ny riktning i arbetslivet efter att ha lidit av utbrändhet.

Leah *, som har varit medlem i PAM sedan 2017, har under den senaste månaden fått karriärcoaching av  UP Partners och Heidi Viljamaa.

”Vi har redan haft två möten där jag har fått bra tips på vilken typ av karriärväg jag borde följa i framtiden. Coaching hjälper mig att förstå vilka är mina möjligheter inom de områden jag är intresserad av”, förklarar Leah.

Tidigare jobbade hon som chef inom hemstädning tills hon insjuknade och blev utbränd för ett år sedan.

”Det senaste året har jag varit sjukskriven. Nu mår jag redan lite bättre och försöker tänka på vilken karriärväg jag skulle välja; av hälsoskäl kan jag inte fortsätta i mitt tidigare jobb”, säger hon.

Leah kom över PAM:s karriärtjänster av en slump och blev positivt överraskad över att personlig coaching också fanns på engelska.
 
”Hade jag vetat att det fanns möjlighet att få karriärcoaching på mitt eget modersmål, skulle jag ha gripit chansen redan mycket tidigare”, säger hon. 

”Jag har försökt ta reda på vilken typ av jobb passar mig. Arbetet får inte vara för fysiskt eller arbetsintensivt. Karriärcoaching har stött mig enormt.”

Utifrån sin egen positiva erfarenhet rekommenderar Leah coaching till alla PAM-medlemmar som arbetar inom servicebranschen.

Dra nytta av PAM:s Karriärtjänster!

Bekanta dig med coachingtjänsten här
Karriärcoaching finns på finska, svenska, engelska, ryska och estniska. 

”Arbete inom servicebranschen är ofta mycket fysiskt och det kan vara utmanande att jobba så under en längre tid. Efter flera års arbete kan man plötsligt fundera på om arbetslivet ännu har något annat att erbjuda”, säger hon.

Coachingen är inte över än, men Leah anser att hon har lärt sig massor.

”Självkänslan har förbättrats och jag är mer medveten om mina styrkor och mitt professionella kunnande och hur kan jag utöka mina nätverk”, säger hon.

Karriärcoachen har också gett feedback på Leahs profil på LinkedIn och hur den kan förbättras för att få fart på jobbsökningen.

”Mina möjligheter att söka chefsuppgifter inom servicebranschen är begränsade på grund av att jag inte talar finska. Jag överväger nu förlagsbranschen som ett alternativ, och vill gärna undersöka mina alternativ för att göra t ex frilansarbete i branschen. Tiden kommer att utvisa vad framtiden för med sig. ”

Den intervjuades namn* har ändrats.

 

UP-coachen: Det finns inget färdigt recept för karriärcoaching 

”Karriärcoaching är heltäckande träning som det inte finns något färdigt recept för. Coachen har bara en uppgift: att hjälpa individen att hitta det nästa steget på sin karriärväg. Coachen hjälper kunden att reflektera sin situation, går tillsammans sida vid sida med kunden och försöker hitta nya steg framåt som kunden inte har hittat på egen hand. Ofta uppstår en lösning i konversationer mellan coachen och kunden. Kunden har alla svar, men en skicklig coach hjälper att göra dem klarare.

I coaching balanserar man ofta mellan rädsla och mod – och ofta har vi så mycket mod att vi trots rädslan ger oss ut på okända vatten. Det modet stöttar coachen.

Varje person är värd coaching och därför lämpar den sig för precis alla.”

UP-coach Heidi Viljamaa från UP Partners Oy

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa