Nyhet - 05.03.2020 klo 17.00
Kollektivavtalsförhandlingar

Nu förhandlas det om kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster

Bild: Jouni Porsanger

Bild: Jouni Porsanger

Idag inleddes förhandlingar om reglerna för det arbete som utförs av runt 85 000 arbetstagare och förmän när PAM började förhandla om kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster.

I detta samband förhandlar PAM med Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf. Turism-, restaurang- och fritidstjänster utgör näst största avtalsbranschen på PAM. 

Förhandlare från PAM och MaRa träffades för första gången idag. Enligt avtalsexpert Raimo Hoikkala på PAM var andan konstruktiv då förhandlingarna inleddes. 

”Vi diskuterade förhandlingsstrukturen och utbytte tankar om våra förhandlingsmål. I bra anda och gott samarbete börjar vi nu ta fram ett nytt kollektivavtal”, beskriver han. 

Parterna fortsätter förhandlingarna om anställningsvillkoren för arbetstagare och förmän inom branschen torsdagen 12 mars 2020.

Kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster ställer fast minimivillkoren för arbete inom branschen, till exempel löner, arbetstidstillägg, arbetstider och semester. Avtalet ingås å anställdas vägnar av PAM och å arbetsgivarnas Turism- och
Restaurangförbundet MaRa rf. Senast förhandlades det om kollektivavtalet år 2018.

Nuvarande kollektivavtalet utgår 31 mars 2020. Därefter råder avtalslöst läge inom branschen om det inte förhandlas fram nya anställningsvillkor före det.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa