Nyhet - 01.07.2015 klo 12.36

Nordiska ländernas fackförbund: Sexuella trakasserier ska utrotas från servicebranscherna.

Anställda inom tursim- och restaurangbranschen i hela Norden upplever sexuella trakasserier så gott som dagligen. Problemet har kommit fram i många enkäter som de nordiska ländernas fackförbund har gjort, berättar Nordiska Unionen för hotell-, restaurang-, catering- och turismbranscherna NU-HRCT.

Allt för många anställda inom turism- och restaurangbranschen blir utsatt för tafsande från kundernas sida eller de måste tåla sexuella och sexistiska kommentarer. Både kolllegor, chefer och kunder kan göra sig skyldig i trakasserier. Anställda får sällan anvisningar eller stöd till att bemöta eller förhindra sexuella trakasserier.

De nordiska förbunden som representerar anställda inom turism kräver att sexuella trakasserier på arbetsplatser uppmärksammas och att det lyft upp i diskussioner. Från arbetsgivarna krävs aktiva åtgärdar, sådana som klara anvisningar till förebyggande av trakasserier och till hur saken ska bemötas på arbetplatsen.

Problemen med sexism och seksuella trakasserier är vanliga inom turism- och restaurangbranschen och de har en tydlig koppling till osäkra anställningsförhållanden. Bakom problemen lurar också kulturen, som går ut från att "kunden har alltid rätt". Både män och kvinnor blir utsatta för sexuella trakasserier, men oftas är det kvinnor som blir drabbade.

Det är allmänt med klara hierarkier på arbetsplatsen och i förhållande till kunder. Unga kvinnor arbetar ofta med uppgifter på den lägsta nivån av hierarkiet. Inom branschen serveras också alkohol. Dessa faktorer har påverkat utvecklingen av en sådan kultur där arbetstagarna får förståelsen av att det hör till arbetsuppgifterna att tåla alla möjliga osakligheter från sina kunder och kollegor. Så ska det naturligtvis inte vara.

Sexuella trakasserier är ett tabu som det är svårt att prata om. Många tiger, lider och låtsas som det inte hänt något. Även om vi vet att sexuella trakasserier är ett vanligt problem, är det bara få som tar kontakt med fackförbund för att be om hjälp. Sexuella trakasserier är dock ett mycket allvarligt arbetsmiljöproblem. De kan åstadkomma fysiskt och psykiskt illamående samt hindrar arbetstagaren att känna arbetslust och förringar hens vilja att utveckla sig i sitt yrke.

Sist och slutligen är det arbetsgivaren som har ansvaret. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har en god psykosocial arbetsmiljö. Varför låter man då osakligheterna fortsätta från år till annat? Fackförbundets kompromisslösa ställning är att ingen behöver godkänna sexism på sin arbetsplats. Vi utgår från att arbetsgivaren har samma attityd.

För att utrota sexism ska man vidta långsiktiga och förebyggande åtgärdar tillsammans med organisationerna inom branschen. Arbetsgivaren ska se till att det inte finns kränkande bemötande eller sexuella trakasserier inom arbetsmiljön. Vi som kunder ska bemöta till exempel servitriser, städerskor och bararbetare rättvist. Som kollegor ska vi hjälpa varandra att bli medvetna om problemet och stödja dem som trots allt blivit trakasserade eller mobbade. Ingen ska trakasseras. Det ska råda nolltolerans på arbetsplatsen.

Vi vill ha forandring och stoppa det allt vanligare osakliga beteendet. Ingen ska behöva tåla att bli kränkt i jobbet. #AldrigOK

Tilläggsinformation:

http://www.nu-hrct.dk/

NU HRCT:s styrelse:

Tina M Madsen, 3F, Danmark
Clas Delp, Fellesforbundet, Norge
Therese Guovelin, HRF, Sverige
Markku Björn, PAM, Finland
Finnbogi Sveinbjörnsson, SGS, Island
Niels Olgeirsson, MATVIS, Island

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa