Artikel - 04.02.2020 klo 08.50
Arbetslivet

Nordiska förbund kräver anständiga anställningar och miljöansvar inom turism- och restaurangbranschen

Nordiska forumet för förbund inom hotell- och restaurangbranschen hölls i Reykjavik 17–19 januari. Foto: Josetta Nousjoki

Nordiska forumet för förbund inom hotell- och restaurangbranschen hölls i Reykjavik 17–19 januari. Foto: Josetta Nousjoki

Nordiska turismanställda vill ha hållbarare turismtjänster och en plats vid förhandlingsbordet då företag planerar miljölösningar.

Hållbar utveckling kan inte baseras på kort- och deltidsjobb. Vi behöver verkliga förhandlingar mellan arbetsmarknadsparter och politiska beslutsfattare för att identifiera för såväl människor som miljön hållbara lösningar. 

Detta noterade generalsekreterare Sue Longley på IUF, Internationella Unionen för livsmedels-, njutningsmedels-, och lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen. 

Hon sammanfattade budskapet från arbetstagarföreträdare till beslutsfattare på ett nordiskt forum för förbund inom hotell- och restaurangbranschen som hölls i Reykjavik för en vecka sedan. 

Turism erbjuder intressanta arbetstillfällen och enligt prognoser kommer den att vara en tillväxtbransch också i framtiden. I Norden har antalet arbetstillfällen vuxit med nästan 100 000 inom turism på ett decennium. Branschen har runt 480 000 anställda. 

”Över hälften av nya arbetstillfällena är dock på deltid och erbjuder inte anställda en möjlighet till ett gott liv. Detta är en utveckling vi vill undvika i Norden”, noterade Kristjan Bragason som lämnar generalsekreterarposten på NUHRCT. 

Klart bättre löneutveckling i övriga Norden

Finländska deltagarna i forumet grämde sig över dåliga löneutvecklingen. I Finland har lönerna inom hotell- och restaurangbranschen klart blivit efter övriga Norden och mätt i köpkraft är de rentav lägre än i Tyskland. Detta framgår av en jämförelse utförd av NUHRCT. De senaste fem åren har lägsta lönerna enligt kollektivavtalet stigit med 16 procent i Norge och 11 i Sverige medan vi fått nöja oss med futtiga 3 procent. 

I alla länder försöker företag minska sina lönekostnader och öka flexibiliteten i arbetet. En trend är att använda invandrare i låglönat arbete. 

I en jämförelse mellan lägsta löneklasserna i nordiska kollektivavtalen för hotell- och restaurangbranschen blir Finland klart efter de övriga. Källa: NUHRCT

Hotell- och restauranglönernas köpkraft har försvagats i Finland jämfört med övriga Norden. Källa: NUHRCT 

Mats Eriksson, huvudförtroendeman för finländska Scandichotellen, berättade att företaget börjat använda oftare bemanningsföretag efter att Scandic förvärvade Restelhotellen. Scandic rekryterar arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag till exempel från Filippinerna. 

”Lönetrubblen har ökat. Arbetstagare från bemanningsföretag har problem men vi förtroendemän på Scandic får inte uppgifter om deras löner och har inte rätt att företräda dem.” 

Satu Kuosmanen, huvudförtroendeman på Compass Group, berättade åter att arbetstagare som bemanningsföretag rekryterar utomlands får en bristfällig introduktion i arbetet. De sätts i tufft köksarbete genast efter att ha anlänt till landet. Några återvänder besvikna till sina hemländer omedelbart när de kan enligt avtalet. 

Enligt Satu Kuosmanen rör problemen inom turism inte endast ett land utan alla länder. 

”Nordiskt samarbete är viktigt – nu ännu viktigare än hittills. Vi måste absolut tillsamman fundera på vad vi kan göra för att åtgärda grönmålning och andra problem”, säger hon. 

”Grönt val” bara grönmålning

Ett klart exempel på en lösning som marknadsförs som grön men orsakar stor skada för anställda är ”grönt val” som blivit vanligare på hotell. Kunder lockas att välja rum utan daglig städning. De lovas att bruket av el, vatten och kemikalier minskar då rummet städas först efter att kunden lämnat hotellet. 

Det avslöjas däremot inte att kundens val att låta bli att städa påverkar direkt arbetet för våningsstädare. 

Enligt Pim van Dorpel, vice ordförande för svenska Hotell- och restaurangfacket, blir arbetet tyngre och oförutsägbarare. 

Det blir svårare att planera skift då många kunder gör städningsvalet först efter att ha anlänt till hotellet. Anställda måste kontinuerligt vara beredda, bemanningsföretag blir vanligare och arbetsledare tvingas sätta mer tid på planeringen av skift. Rum som inte städats på flera dagar är smutsigare och svårare att städa. I Sverige har ”grönt val” ökat belastningen på kroppen och sjukfrånvaron, berättar Pim van Dorpel. 

Ytterligare finns det inte bevis på att detta minskat bruket av vatten eller rengöringsmedel. 

Enligt Pim van Dorpel utnyttjar hotellkedjor klimatdiskussionen som en förevändning för att minska antalet arbetstimmar för anställda och öka utdelningen till aktieägarna. Hennes åsikt delades av de företrädare för amerikanska Unite Here som talade på forumet. De har studerat hur ”grönt val” påverkat situationen i Boston. 

År 2016 gick anställda miste om totalt 6 800 skift på grund av kunders ”gröna val” på de sex Marriotthotellen i staden. ”Grönt val är inte ett miljöprogram utan ett program för att minska personalkostnaderna”, sade de. 

Deltagarna i forumet krävde att företag ska gå igenom miljöplaner och deras eventuella följder tillsammans med de anställda. Lagen förutsätter att anställda informeras och hörs via nationella och internationella samarbetssystem såsom europeiska företagsråd, EWC
 

Huvudförtroendeman Mats Eriksson tog upp att bemanningsföretag används oftare på finländska Scandichotellen. Bredvid honom Satu Kuosmanen, huvudförtroendeman på Compass Group. Foto: Josetta Nousjoki

Gröna samhällsavtal

”Stora företag försöker lämpa ansvaret (för att bekämpa klimatförändringen) över på individer. Men inte är människor som flyger en eller två gånger per år skyldiga till klimatkrisen”, sade Sue Longley. 

Beslutsfattare ska snarast ta fram lösningar. 

Isländska statsministern Katrin Jakobsdóttir betonade också att lösningar ska sökas tillsammans på högsta nivån. Enligt henne är det viktigt att få till stånd gröna samhällsavtal, green new deals, på båda sidorna av Atlanten. 

Forumet hölls i Island där följderna av klimatförändringen är redan påtagliga. Ifjol sade islänningarna adjö till glaciären Ok som ersatts av en sjö. Enigt Katrin Jakobsdóttir består Island till 11 procent av glaciärer – åtminstone ännu för en stund. 
”Island är som en mätare för hastigheten av förändringen”, sade hon. 

 

Jaana Ylitalo vice ordförande

I Reykjavik antog forumet för förbund inom turism riktlinjer och ett verksamhetsprogram för nordiska unionen för kommande femårsperioden. 

Till ordförande för unionen valdes Clas Delp från norska Fellesforbundet och till vice ordförande PAM:s intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo. Kristjan Bragason var länge generalsekreterare för unionen men har nu blivit generalsekreterare för EFFAT. Unionens nya generalsekreterare är Jens-Petter Hagen från Norge.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa