Nyhet - 10.02.2018 klo 10.30

Nordisk fackförbundspanel om #MeToo: Tiga är silver men prata är guld

Stoppa könsvåld på arbetsplatsen - kampanjen som ILO utlyst - pågår 14.2-8.3. Bild: TCO

Stoppa könsvåld på arbetsplatsen - kampanjen som ILO utlyst - pågår 14.2-8.3. Bild: TCO

En skara ledande nordiska fackförbundsledare diskuterade på fredag 9.2 i Stockholm om sexuella trakasserier i arbetslivet men också om hur man fackligt kan utveckla jämställdheten på arbetsplatserna. Utrusta förtroendevalda och medlemmar med verktyg, information och nätverk samt ge rätt stöd vid behov. Tystnaden bryts då lättare och tröskeln för att våga stiga fram blir lägre. Fackförbunden är lotsar i detta viktiga arbete att få arbetsplater att anamma nolltolerans mot sextrakassier. Det här var panelens budskap.

Panelen bestod av Servicefacket PAM:s och UNI Globals ordförande Ann Selin, TCO:s ordförande Eva Nordmark, norska LO:s ordförande Peggy Hessen Folsvik och Saco-förbundet Juseks vd Magnus Hedberg. Diskussionen modererades av Kristina Henschen, chef för Union to Union.

Den nordiska kollektivavtalsmodellen prisas, men ännu finns det många steg att ta mot ett anständigare arbetsliv.
I Norden befinner vi oss inom arbetsmarkanderna i bräschen vad gäller kollektivavtalsbredd och anslutningsgrad om man betraktar facklig verksamhet enligt global måttstock.
PAMs ordförande Ann Selin är även ordförande för den världsomfattande fackorganisationen UNI Global Union som representerar mer än 20 miljoner arbetare i cirka 900 fackförbund inom servicebranscherna. I det internationella spektrumet är arbete via t.ex. ILO, arbetslagstiftningen och ratifieringen av konventioner som förbinder till att handla rätt, de primära vapnen i att trygga jämställdhet och likabehandling i det globala arbetslivet. På gräsrotsnivå satsar man bl.a. på kampanjer för att öka medvetenhet om dessa frågor.

- I många länder, framför allt i tredje världens länder, är MeToo-uppropen fortfarande ett okänt begrepp och sexuella trakasserier är till och med tabubelagt, menar Ann Selin.

Hon belyser sitationen bland annat i Centralamerika där Global Union aktivt jobbar med att förbättra arbetatgarnas arbetsvillkor.
- Säkerhertsfrågor går före lön och annat, och oftast handlar det om att skapa trygghet på arbetsplatsen först och sedan greppa andra missförhållanden, konstaterar Selin.

MeToo-uppropen satte fart på debatten om vad som är okej och inte okej beteende i arbetslivet. Det satte jämställdhetsfrågorna i ett nytt fokus.
De nordiska fackförbunden har länge arbetat med dylika frågor, och MeToo-uppropen var sålunda en bekräftelse på att det man gör fackligt är ytterst viktigt.
Det som fackförbunden kan göra och gör är att de utrustar förtroendevalda och medlemmar med utbildning, checklistar för hur man hanterar trakasseringssituationer, nätverk och information för att öka medvetenheten kring dessa frågor. Men också att sänka tröskeln för att diskutera osakligt beteende på arbetsplatsen - med andra ord skapa en kollektiv kultur där man samsas om nolltolerans och ingriper genast.

- Inom Servicefacket PAM gjorde vi inom förbundet upp regler mot trakasserier för 10 år sedan. Vi måste själva föregå med gott exempel om vi vill att
arbetsgivarna ska göra det, säger Selin. I Servicefackets utbildning av nya förtroendevalda diskuteras trakasserier och deltagarna ges information om stödnätverk för att hantera dylika situationer. Medlemmar kan sinsemellan stöda och backa upp varandra - där finns kollegial styrka.

Lika viktigt är det dock att öka medvetandet ute på arbetsplatserna. Faktum är att arbetgivaren bär ansvar för att arbetstagarna känner sig trygga på arbetsplatsen.På den här punkten har många av fackförbunden aktivt deltagit i kampanjer som lyft trakasserier på tapeten, t.ex. nordiska kampanjen inom hotell- och restaurangsektorn #wearenotonthemenu med flera.

Kollektivavtalen under lupp
Förhandlingar om nya kollektivavtal pågår som bäst på högtryck i Finland. I samband med detta har även frågan om man via avtal kan förebygga trakasserier aktualiserats. I vissa av de finländska kollektivavtalen ingår rekommendationer om hot och våld på arbetsplatserna. Selin vill dock inte avslöja några närmare detaljer kring förhandlingarna.

Däremot berättar hon att PAM förhandlar om arbetsvillkoren för den tekniska personalen (inte skådespelare) vid nationalteatern, med andra samma bransch inom vilken nyligen flera trakasserifall uppdagades.
- Trakasserierna kommer att diskuteras i samband med uppgörandet av kollektivavtalet som nu är under arbete, eftersom tystnaden bröts vid en avgörande tidpunkt, tillägger hon.

I övrigt ansåg panelisterna att det är viktigt att via kollektivavtalen se över rutinerna kring hanteringen av sexuella trakasserier med tanke på att det är
fortfarande är svårt att föra fram sextrakasserier i arbetslivet.

Seminariet avslutades med orden "Tillsammans kan vi göra skillnad!"

En handbok mot sexuella trakasserier "Bryt tystnaden i arbetslivet" hittar du här.

Du kan se paneldiskussionen på Tjänstemännens centralorganisation TCO:s YouTube-kanal.

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa