Nyhet - 03.06.2019 klo 15.41
Nolltimmesarbete

Nolltimmesavtal har blivit allt vanligare – inom hotell- och restaurangbranschen har till och med 15 procent osäkra arbetstider

 Inom hotell- och restaurangbranschen är nolltimmesarbete relativt allra vanligast. Personerna på bilden hör inte ihop med nyheten. Bild: Getty Images

Inom hotell- och restaurangbranschen är nolltimmesarbete relativt allra vanligast. Personerna på bilden hör inte ihop med nyheten. Bild: Getty Images

Över hundratusen finländare arbetar enligt sk. nolltimmesavtal, med andra ord utan en säkerr arbetstid och inkomstnivå. Inom hotell- och restaurangbranschen är nolltimmesarbete relativt allra vanligast, men även inom handeln är det mycket allmänt.

På nolltimmesavtal arbetar i medeltal cirka 106 000 löntagare, alltså omkring 5 % av alla löntagare år 2018 enligt Statistikcentralens meddelande på måndag. Siffran har ökat avsevärt sedan förra gången då Statistikcentralen utredde detta: år 2014 var antalet 89 000.

Inom samtliga branscher är nolltimmesarbete vanligast inom hotell- och restaurangbranschen: osäkerheten med nollarbete berör till och med 15 procent av branschens arbetstagare, med andra ord 11 000 arbetstagare. Kvantitativt var nolltimmesarbete vanligast inom en annan PAM-bransch, alltså parti- och detaljhandeln som har cirka 17 000 nolltimmesarbetare.

Drygt en tredjedel (30 %) av dem som arbetar med nolltimmesavtal har inte alls känt till sina arbetstimmar eller de har endast känt till dem en dag eller några dagar i förväg. Nästan lika stor var andelen arbetstagare som hade koll på sina arbetstimmar högst en vecka eller par i förväg. Cirka 40 procent hade vetskap om när arbetstiden infaller en månad eller en längre tid i förväg, berättar Statistikcentralen. 

Närmare en tredjedel av de som har nolltimmesavtal är under 25 år, andelen kvinnor och män är nästan lika stora. Endast 23 % arbetade heltid. Endast 40 % av alla med nolltimmesavtal gjorde nolltimmesjobb av egen vilja.

Statistikcentralen frågade om nolltimmesavtal i samband med en omfattande arbetskraftsutredning. Siffrorna grundar sig på de uppgifter som de intervjuade har gett angående sin egen arbetssituation.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa