Nyhet - 02.05.2017 klo 15.09

Niina Koivuniemi från PAM: Slavarbete hör inte till Finland!

Servicefacket PAM:s organisationsdirektör Niina Koivuniemi uppmanar alla att kräva att de behandlas rättvist i arbetslivet och hoppas att människors känsla av trygghet inte försvagas ytterligare.

Enligt Niina Koivuniemi är deltidsarbete, snuttjobb och nollavtal största nutida orättvisorna med tanke på levnadsförhållandena för befolkningen. För sin del äventyrar de rättssäkerheten bland anställda.

– Detta är inte just. Det måste ingripas i existerande problem och tas fram spelregler för dem. Arbete ska ge en tillräcklig utkomst och anställningsvillkor, arbetstimmar och löner vara sådana att anställda inte endast är slavarbetare som långsamt stryps ihjäl, kräver Koivuniemi.

Niina påminner om att anställda har rätt att be arbetsgivare justera arbetsavtalet och kräva att få arbeta på heltid eller fler timmar.

– Ofta arbetar anställda otaliga timmar extra utan att arbetsavtalet justeras. I värsta fall leder detta till att då de insjuknar eller deras nuna eller åsikter inte längre faller arbetsgivare i smaken kan antalet arbetstimmar sjunka till och med till noll, berättar hon.

Enligt Niina har politiska atmosfären blivit hårdare mot vanliga arbetare. Enligt henne har landets regering och högerkrafterna i politiken med sina åtgärder kontinuerligt och omotiverat ifrågasatt rätten för hela fackrörelsen att existera.

– Vi har hamnat i en situation där politiska högern i landet allt oftare attackerar öppet fackrörelsen. Dessa krafter vill skapa en helt och hållet oreglerad arbetsmarknad i Finland, säger  Koivuniemi.

– Vi vill inte att Finland stagnerar eller återgår till en tid med slavarbete. Det finns många exempel på länder där människor tvingas arbeta för en otillräcklig lön i omänskliga förhållanden. Fackrörelsen accepterar inte ett sådant arbetsliv och särskilt inte inom de finländska gränserna, slår hon fast.

Koivuniemi påpekar att känslan av trygghet minskar allt mer bland människor. Hon kräver ett stopp för denna skrämmande utveckling så att finländska samhället inte motarbetar sig självt.

– Fackrörelsen är beredd att genom förhandlingar utveckla Finland och livet för finländare. Via samarbete måste vi fortfarande kunna värna om ett rättvist samhälle där mänsklighet, omsorg om de svagaste och solidaritet är värderingar det inte prutas på. Det måste till exempel omedelbart ingripas i en öppet rasistisk atmosfär – en sådan kan inte tillåtas i Finland, betonar Koivuniemi.

Servicefacket PAM:s organisationsdirektör Niina Koivuniemi höll ett tal på fackrörelsens gemensamma valborgsfest i Raumo den 1 maj 2017.

Nyheten publicerades på finska den 1 maj 2017.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa