Nyhet - 07.09.2016 klo 15.35

Niina Koivuniemi från PAM: Åland mycket viktig för turismen

Organisationsdirektören på Servicefacket PAM, Niina Koivuniemi betonar hur viktig Åland är för finländsk turism och förutsätter att det satsas mer på turistnäringen inom området och de investeringar som den behöver, till exempel speciella trafiklösningar.

Inom turismen är Åland och dess skärgård viktiga utvecklingsmål med stor potential att bli allt viktigare. Servicefacket PAM anser det vara fint att arbets- och näringsministeriet lyft fram skärgårdsturismen som ett centralt utvecklingsmål i sin vägkarta för turismen 2015–2025.

– Finländska skärgården har alla möjligheter att utvecklas till ett internationellt konkurrenskraftigt resmål som lockar besökare året runt. Turismen är en tillväxtbransch och det lönar sig att se till att den har verksamhetsförutsättningar, till exempel med offentliga medel, säger Niina Koivuniemi.

I bästa fall kan turismen skapa balans mellan finländska regioner och framför allt är den ytterst viktig för åländska näringsstrukturen och ekonomin. Turisttjänster hjälper att upprätthålla en grundläggande infrastruktur som i sig möjliggör en utveckling av annan näringsverksamhet.

– Åland har ett ypperligt läge i närheten av Stockholms skärgård, vilket kan skapa mervärde också för finländsk skärgårdsturism. Med sina kunskaper kan Åland som resmål och ålänningarna bidra till att turistföretagare blir mer internationellt inriktade och på så sätt få till stånd tillväxt inom branschen i hela landet. Ett närmare turismsamarbete inom Östersjöområdet kunde till exempel skapa riktigt mycket mervärde med några smärre satsningar, poängterar Niina Koivuniemi.

Organisationsdirektören på PAM, Niina Koivuniemi besöker Åland den 7–8 september 2016. Under besöket diskuterar hon bland annat med experter på turistfrämjande inom självstyrelseområdet, bekantar hon sig med yrkesutbildningen på Åland samt träffar hon medlemmar i PAM och sakkunniga på FFC.

 

 

uutisen-teksti: Minna Räsänen

 

Senaste

Mest lästa