Artikel - 27.09.2019 klo 10.39
Arbetslagstiftningen

Nej till försök att exploatera frivilligarbetare

Enligt Jaana Paanetoja ska det offentliga, till exempel kommuner, inte stöda evenemang om karaktären av det arbete som utförs inte är hundraprocentigt klar. Fotograf: Jukka Rapo

Enligt Jaana Paanetoja ska det offentliga, till exempel kommuner, inte stöda evenemang om karaktären av det arbete som utförs inte är hundraprocentigt klar. Fotograf: Jukka Rapo

Sommarevenemang utnyttjar ofta frivilliga. Enligt docenten i arbets- och socialrätt, juris doktor Jaana Paanetoja är detta ett problem om det egentligen handlar om anställningar.

Ännu för ett par årtionden sedan arrangerades flesta finländska sommarevenemang av entusiastiska människor till egen och andras glädje. Nu har de blivit professionella och vissa arrangeras av företag. Ändå utnyttjar alla fortfarande frivilliga. Men handlar det verkligen om talkoarbete?

”I praktiken skyddar finländska arbetslagarna endast personer som är anställda. Frivilligarbete står utanför detta. Det är problematiskt om anställningar inte kan identifieras”, noterar docenten i arbets- och socialrätt, juris doktor Jaana Paanetoja.

Nyligen publicerade hon en artikel om frivilligarbete i Edilex. I artikeln studerade hon speciellt musikfestivaler. Hon har fördjupat sig i frågan också i ett sakkunnigutlåtande PAM begärt.

Det finns många arbetslagar som bestämmer om arbetsavtal, arbetstider, ersättning för arbetsolyckor, arbetarskydd, företagshälsovård, semester, jämställdhet och likställighet. Dessutom tillämpas kollektivavtalsbestämmelser endast i anställningar.

Största problemen med frivilligarbete är relaterade till arbetarskydd och olyckor. Arbetsgivare behöver till exempel teckna en olycksfallsförsäkring bara för anställda. Det är något helt annat än försäkringar som tecknas frivilligt.

”Ersättningsbeloppet är viktigt. I till exempel traditionella talkoförsäkringar är beloppen ytterst små. Du har inte stor glädje av ett par tusen euro om du får bestående men”, säger Jaana Paanetoja.

Kännetecken för en anställning är att du personligen arbetar för någon annan på basis av ett avtal, under ledning och övervakning samt mot kompensation. Mest har det diskuterats huruvida festivalbiljetter till frivilligarbetare utgör kompensation för arbete.

”I talkoannonser sägs ganska ofta att du arbetar så här mycket och får en festivalbiljett för det”, ställer Jaana Paanetoja fast.

Om frivilligarbete har det tänkts att det är i både arrangörens och utförarens gemensamma intresse. Det finns grannhjälp och kompisgäng samt föreningar.

”Frivilligarbete som står utanför arbetslagstiftningen har aldrig varit och kan inte vara något som du utför för ett kommersiellt företag. Vilket delat ideellt eller ideologiskt intresse förenade då företaget och arbetaren”, undrar Jaana Paanetoja.

På sistone har ett fenomen varit att företag låter utföra uppgifter som talko- eller frivilligarbete.

Jaana Paanetoja hoppas att detta tema debatteras i samhället. Lagstiftningen behöver knappast ändras. Det handlar mer om tillvägagångssätt och erkännande av fakta.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa