Nyhet - 20.03.2020 klo 15.58
Arbete och familjeliv

Närundervisning för alla lågstadieelever

Föräldrar får nu besluta huruvida deras lågstadieelever deltar i närundervisning. Det rekommenderas dock att de stannar hemma under nuvarande coronavirussituationen. Foto: Gettyimages

Föräldrar får nu besluta huruvida deras lågstadieelever deltar i närundervisning. Det rekommenderas dock att de stannar hemma under nuvarande coronavirussituationen. Foto: Gettyimages

Från och med måndag 23.3 har alla elever inom förskoleundervisning och i årskurser 1–3 rätt att delta i närundervisning som anordnas i skolan.

Idag antog statsrådet en ny förordning enligt vilken alla elever i årskurser 1–3 och förskoleundervisning kan ändå delta i närundervisning. Tidigare begränsades närundervisningen till barn till föräldrar vars arbete är kritiskt med tanke på samhällets funktion. Denna grupp omfattade också barn till PAM-medlemmar. 

Tidigare begränsningen tillämpades varierande av kommunerna. Nu är det föräldrarna som fattar beslutet. Statsrådet rekommenderar dock fortsättningsvis att barn ska stanna hemma och delta i undervisning på distans.

Närundervisning anordnas också för elever som fått ett beslut om särskilt stöd och elever som omfattas av förlängd läroplikt.
 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa