Nyhet - 05.02.2019 klo 13.20
Undersökning

Mörka moln över servicebranscherna enligt enkät – förtjänstutvecklingen har stagnerat och du klarar dig inte på heltidsarbete

Enligt PAM:s ekonomist Olli Toivanen är utsikterna speciellt bra i slutet av året inom turism- och restaurangbranschen samt inom bevakningsbranschen.

Enligt PAM:s ekonomist Olli Toivanen är utsikterna speciellt bra i slutet av året inom turism- och restaurangbranschen samt inom bevakningsbranschen.

Enligt Servicefacket PAM:s färskaste konjunkturbarometer har förtjänstutvecklingen stannat upp bland serviceanställda. För första gången tog barometern också upp frågan om andra inkomstkällor bland serviceanställda.

Endast 7,8 procent av deltagarna i PAM-enkäten berättade att deras ekonomiska situation förbättrats under föregående tre månader. Andelen är den lägsta sedan första konjunkturbarometern hösten 2014. Andelen deltagare vars ekonomiska situation försämrats är dock likaså exceptionellt låg.

”Inkomsterna bland serviceanställda verkar därmed huvudsakligen stampa på samma fläck”, påpekar Olli Toivanen, ekonom på PAM.

Ekonomin har stagnerat särskilt inom fastighetstjänster där endast 4,2 procent sade att deras ekonomiska situation förbättrats. Utveckligen är något positivare inom turism- och restaurangbranschen där 9,7 procent ansåg sin ekonomi ha förbättrats.

Deltagarnas framtidstro prövas också. Endast 12,8 procent trodde att deras ekonomiska situation kommer att förbättras under kommande året. En lägre andel mättes föregående gång i sista barometern år 2016.

”Den grupp som vuxit mest är de som berättar att deras ekonomiska situation inte förändrats och tror att den inte heller kommer att förändras. Nyheterna om långsammare ekonomisk tillväxt påverkar helt säkert för sin del synen på hur dina inkomster kommer att utvecklas”, noterar Toivanen.

Heltidsarbete räcker inte till för alla

För första gången frågade PAM deltagarna om andra inkomstkällor. Den klart allmännaste källan var försäljning på loppmarknader och webben – under föregående tre månader hade var sjunde (14,6 %) sålt något. Bostadsbidrag erhöll 6,9 % av deltagarna i enkäten. Ytterligare 6,4 % berättade att de skaffar inkomster via en annan anställning.

Svaren pekar på att inte ens lönen från en heltidsanställning räcker till för att garantera uppehället för ett hushåll. Över 5 procent av heltidsanställda arbetade därför också någon annanstans. Bostadsbidrag var åter ett måste för 4,2 procent av familjerna för heltidsanställda.

”Svaren återspeglar låga lönenivån inom servicebranscher. Lönen från en heltidsanställning ska dock i princip räcka till och det ska inte behövas andra inkomstkällor. Bostadsbidrag är nog en familjeförmån som påverkas av makens intäkter”, konstaterar Toivanen.

Andra inkomstkällor var som väntat vanligare bland deltidsanställda och personer med nollavtal. Av dem berättade närapå 12 procent att deras hushåll fått bostadsbidrag under föregående tre månader.

Uppgifterna baserar sig på en enkät som PAM lät genomföra den 7–20 januari 2019. Enkäten besvarades av 376 PAM-medlemmar. PAM publicerar en konjunkturbarometer varje kvartal. Denna gång innehöll enkäten en ny fråga om andra inkomstkällor, till exempel sociala förmåner, en annan anställning, plattformsarbete, uthyrning av bostad och försäljning på loppmarknader och webben.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa