Nyhet - 20.10.2014 klo 13.19

Mindre än hälften av arbetstagarna i handelsbranschen upplever att de kan påverka sina arbetsskift

Möjligheterna att inverka på de egna arbetstiderna och arbetsskiftslistorna minskar då arbetstagaren blir äldre, visar Arbetshälsoinstitutets undersökning Esimiehenä kaupan alalla (EsiKa) som handlar om att vara chef inom handeln.

Av de personer som fyllt 45 år och besvarade enkäten upplever bara 30 procent att de kan påverka sina arbetsskift. Av de som är yngre än 25 år upplever däremot nästan hälften att de kan inverka på sina arbetstider och skift.

Arbetstagarnas vårdansvar, till exempel för minderåriga barn eller anhöriga som behöver hjälp, syns inte i möjligheterna att inverka på planeringen av arbetet. Av de 35–44-åriga arbetstagarna har 75 procent minderåriga barn att försörja. Behovet att ta hand om andra anhöriga ökar klart med åldern: av de som fyllt 45 år tar 30 procent vid behov hand om en anhörig som behöver hjälp.

Av arbetstagarna i handelsbranschen berättar cirka 70 procent att deras chef behandlar dem vänligt, och nästan lika många anser att chefen agerar rättvist. De olika åldergrupperna är lika nöjda med chefens agerande. Mindre än hälften av arbetstagarna upplever däremot att de får nästan tillräcklig eller tillräcklig respons på sitt eget arbete.

Undersökningen är en del av projektet EsiKa, där Arbetshälsoinstitutet samarbetar med Servicefacket PAM och Finsk Handel.  Projektet utredde också vilka erfarenheter invandrare som arbetar i handelsbranschen har av arbetslivet.

Tips för ett bra chefsarbete och ledarskap för anställda i olika åldrar:

1. Viktigt i ledarskap för alla åldrar:

• Upplevelsen av rättvisa stärks av att hela personalen omfattas av klara och genomskinliga principer för flexibel arbetstid enligt arbetstagarnas egna behov, för belöningar och för fördelningen av arbetsuppgifter.

• Genom att erbjuda möjligheter att påverka det egna arbetet kan man medverka till att ge arbetstagarna mer intresse och energi för arbetet, och motverka att de kör fast i gamla spår och tröttnar på arbetet.

2. Att leda unga:

• Förklara tydligt vad du förväntar dig av unga arbetstagare, och hur resultaten av arbetet mäts inom enheten. Ge också respons på ett lyckat arbete.

• Ett vänligt chefsarbete som visar respekt för de unga och där man också lyssnar till deras idéer stöder de ungas arbetsförmåga.

3. Att leda arbetstagare i mitten av deras karriär:

• Beakta eventuella vårdansvar och arbetstagarnas behov för flexibel arbetstid.

• Ett chefsarbete som upplevs rättvist stöder arbetsförmågan.

4. Att leda veteraner:

• Berätta vad du förväntar dig av en veteran och ge också uppmuntran och stöd, särskilt för att upprätthålla och utveckla kompetensen.

• Visa att du respekterar veteranens erfarenhet och kunnande.

• Kom ihåg att var tredje äldre arbetstagare vårdar en anhörig utanför arbetstid. Erbjud lika möjligheter att påverka.

(Källa TTL)

 

 

uutisen-teksti: Annemari Anttila

 

Senaste

Mest lästa