Artikel - 24.03.2020 klo 16.25
Arbetslivet

Mera resurser till individuell service för arbetssökande

Saana Siekkinen vill utveckla servicen för arbetssökande och öka utbildningsmöjligheter. Foto: Eeva Anundi.

Saana Siekkinen vill utveckla servicen för arbetssökande och öka utbildningsmöjligheter. Foto: Eeva Anundi.

Direktör Saana Siekkinen samordnar bakgrundsarbetet för regeringens sysselsättningsgrupper vid FFC. FFC vill effektivisera servicen för arbetslösa och undgå betydande försämringar i utkomstskyddet för arbetslösa.

Direktör Saana Siekkinen samordnar bakgrundsarbetet för regeringens sysselsättningsgrupper vid FFC. FFC vill effektivisera servicen för arbetslösa och undgå betydande försämringar i utkomstskyddet för arbetslösa.

Regeringen Marin tillsatte arbetsgrupperna för att söka medel som hjälper att förbättra sysselsättningen, men coronaepidemin ändrade över en natt riktningen i debatten från att skapa nya arbetsplatser till att bevara de nuvarande. Trots krissituationen listar Saana Siekkinen upp medel som FFC har föreslagit i syfte att förbättra sysselsättningen.

1. TE-byråernas tjänster måste effektiviseras i början av arbetslösheten och det måste skapas individuella modeller för jobbsökning som beaktar de individuella behoven bättre än för närvarande. FFC har även föreslagit att alla arbetssökande ska ha möjlighet till en personlig coach och för varje arbetssökande ska det göras upp en personlig sysselsättnings- och utbildningsplan. 

2. För att påskynda sysselsättningen av lågutbildade måste arbetskraftsutbildningen utökas, medan lönesubvention ska utnyttjas vid återsysselsättning av partiellt arbetsföra. FFC godkänner dock inte att man slopar skyldigheten att erbjuda deltidsanställda mera arbete. Vi anser att språkutbildningen för invandrare ska räknas som en del av lönesubventionerat arbete. Även antalet studerande som studerar med arbetlöshetsförmån måste utökas och finansieringen måste ökas. 

3. Coronavirus har en betydande inverkan på arbetsmarknaden och riktningen av sysselsättningsåtgärderna ändrades på ett ögonblick. Nu är det ingen som mera talar om hur vi ska kunna skapa 30 000 nya arbetstillfällen, utan nu talar vi om hur vi kan bevara de nuvarande arbetsplatserna. Det viktigaste för tillfället är att sörja för arbetstagarnas försörjning och att hjälpa företagen att klara sig igenom krisen.

Läs mer om FFC:s sporrande sysselsättningsskydd.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa