Nyhet - 18.10.2013 klo 16.00

Meningsskiljaktigheter ska publiceras

PAM sköter ca. 1 500 meningsskiljaktigheter om medlemmars anställningsförhållanden om året. Nu ska dessa publiceras på nätet.

 

Meningsskiljaktigheter om medlemmarnas anställningsförhållanden ska publiceras på nätet i tre faser. De första som publiceras på måndag den 14 oktober är pågåande domstolssaker. De avslutade rättssakerna kan hittas på nätet från början av november och alla öppna meningsskiljaktigheter från början av nästa år.

Tvistemål som uppstår på PAM-medlemmarnas arbetsplatser kan beröra många olika sidor av anställningsförhållanden eller kollektivavtalets villkor, t. ex.löneutbetalning eller uppsägningar. För att inte äventyra någons integritet ska uppgifterna presenteras på et generellt plan. De uppgifter som publiceras är olika meningsskiljaktigheter (t. ex. lönetillgodohavande, medlemmets yrke, företagets bransch, arbetsplatsens ort (landskap), företagets storlek, fallbeskrivning och kontakt för tilläggsuppgifter. PAM hoppas att fallens publicitet hjälper att lösa tvister eller även hindra att tvister uppstår på arbetsplatser.

Enligt förhandlingsordningen ska meningsskiljaktigheter på arbetsplatser lösas så att först förhandlar PAMs regionala kontor med arbetsgivare eller arbetsgivarförbund. Om det inte ger resultat, skickas meningsskiljaktigheten till rättslig behandling.

PAM publicerar meningsskiljaktigheter här [på finska]: http://www.pam.fi/FI/TYO/APU/ERIMIELISYYS/Sivut/Default.aspx

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa