Nyhet - 27.12.2018 klo 09.30
Medlemsservice

Medlemsavgiften är densamma år 2019

Via PAMs e-tjänster kan du granska och korrigera dina medlemsuppgifter. Bild: Gettyimages.

Via PAMs e-tjänster kan du granska och korrigera dina medlemsuppgifter. Bild: Gettyimages.

Det finns två sätt att betala medlemsavgiften. Endera kan din arbetsgivare dra av medlemsavgiften på din lön eller så kan du betala den själv. Om du betalar avgiften med referensnummer, får du hela årets referensnummer i januari 2019.

Medlemsavgiftens storlek är densamma för år 2019. Medlemsavgiften till förbundet och arbetslöshetskassan är 1,5 % av bruttolönen. Medlemsavgiften är avdragbar i beskattningen. PAM skickar under februarimånad uppgifterna om betalda medlemsavgifter och arbetsgivarens avdrag av medlemsavgiften på lönen till skattemyndigheten. Du bör kolla i skatteförslaget att uppgifterna om de avdragsgilla medlemsavgifterna är korrekta.

För studentmedlemmar är medlemskapet gratis och det är i kraft så länge man studerar. Om du jobbar vid sidan av studierna, kan du byta ditt studentmedlemskap till ett betalande medlemskap i PAM.

Arbetsgivaren kan dra av medlemsavgiften direkt från lönen eller så kan du betala medlemsavgiften själv

Det lättaste sättet är att låta arbetsgivaren dra av avgiften från din lön. Sålunda behöver du inte månatligen räkna ut själv hur stor andel medlemsavgiften är av dina bruttoinkomster utan din arbetsgivare sköter om detta för dig. Läs mer om olika betalningsalternativ för medlemsavgiften här.

Du kan också betala medlemsavgiften själv och då är det enklast att använda e-faktura. E-fakturan tar du i bruk via din nätbank. Här hittar du anvisningar hur du använder e-fakturan.

Om du däremot vill betala dina medlemsavgifter med hjälp av referensnummer, får du under januari en referenslista för 2019. Referenslistan innehåller ett personligt referensnummer för varje månad. Det är ytterst viktigt att du använder rätt referensnummer för rätt månad så att betalningen registreras rätt i medlemsregistret. På det här sättet undviker du onödiga betalningspåminnelser och -utredningar.

Om du inte arbetar för närvarande och har meddelat förbundet om befrielse från medlemsavgiften, spara referenslistan för senare bruk.

Är dina medlemsuppgifter up-to-date?

I PAMs e-tjänster kan du granska och korrigera dina medlemsuppgifter. Via e-tjänsten kan du till exempel meddela om byte av arbetsgivare eller ändringar i din anställning. Kom även ihåg att anmäla ändringar i din livssituation. Ifall du till exempel kommer att bli familjeledig eller om du ska avtjäna din värnplikt, är du berättigad till befrielse från betalning av medlemsavgiften. Om dina löneinkomster avbryts eller om du inte lyfter förmån som utbetalas av arbetslöshetskassan, meddela detta via e-tjänsten. 

Om du funderar över något gällande din medlemsavgift eller din livssituation, då medlemsavgiften inte behöver betalas, var då i kontakt med oss

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa