Nyhet - 07.01.2019 klo 16.00
Utbildning

Material till stöd för basfärdigheter

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

Ett projekt om inlärningssvårigheter i arbetslivet har tagit fram material som ger arbetsplatser tips om bland annat olika sätt att arbeta.

Arbetslivet upplever en omvälvning för tillfället. Digitalisering, artificiell intelligens, automatisering och robotisering färändrar arbetslivet och samhället på många sätt. Informationsteknik har på ett eller annat sätt blivit en del av vardagen för oss alla.

Därför har basfärdigheter blivit grunden för att lära sig något nytt. Svårigheter med att behandla och hantera ny information kan störa arbetet och sänka produktiviteten. Med basfärdigheter avses bland annat grundläggande kunskaper i läsning, matematik och datateknik.

Projektet OPPI-VA om inlärningssvårigheter i arbetslivet har tagit fram webbmaterial (Työ sujuvaksi! – flyt i arbetet) som erbjuder arbetsplatser information och redskap för att stöda basfärdigheter och på så sätt främja jämlikhet i arbetslivet. Materialet ger bland annat tips om olika sätt att arbeta och tillhandahåller applikationer och redskap som gör det enklare att utnyttja basfärdigheter.

Materialet är avsett för arbetsplatser och gagnar såväl förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktiga som arbetsgivare och anställda.

Materialet finns i adressen http://oppiva.tyoelamanverkko-opisto.fi/.

I projektet samarbetar bland annat Servicefacket PAM, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Industrifacket, Stiftelsen för Rehabilitering och Arbetshälsoinstitutet.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa