Meddelande - 09.03.2020 klo 13.30
Arbetslivet

MaRa och PAM: Myndigheter ska ha tillräckliga befogenheter och resurser att ingripa i människohandel

Söndagen 8 mars skrev Helsingin Sanomat om den människohandel som förekommer på nepalesiska restauranger. Tidningen utredde hur dåligt myndigheter ingriper i människohandel.

Helsingin Sanomat har gjort utmärkt arbete genom att ta upp den människohandel som förekommer på nepalesiska restauranger. Turism- och Restaurangförbundet MaRa och Servicefacket PAM har för sin del aktivt varit med om att utreda arbetsförhållanden på nepalesiska restauranger tillsammans med myndigheter efter den artikel Helsingin Sanomat publicerade i våras. Utredningen har försvårats av i och för sig motiverade strikta tystnadsplikten för myndigheter. 

Det har funnits flera problem med att utreda arbetsförhållanden. Polisen har till exempel inte en enhet specialiserad på människohandel, vilket innebär att frågor fortskrider ytterst långsamt. Ytterligare har utredningsverksamheten bristfälliga resurser, vilket leder till att sådana här brott inte synliggörs. Enligt regeringsprogrammet ska en specialenhet bildas. Därmed vädjar förbunden till regeringen att bilda enheten snarast och ge den tillräckliga resurser och befogenheter. Ytterligare har utredningsverksamheten otillräckliga resurser som måste ökas för att synliggöra brott av detta slag. 

Också arbetarskyddsmyndigheterna ska få mer resurser och de ska riskbaserat fokusera övervakningen av arbetsförhållanden på områden där det troligare förekommer problem. Myndigheterna har redan omfattande rätt till information från andra myndigheter så riskföretag kan kartläggas enkelt. 

Dumpning av arbetstagarrättigheter är fel särskilt mot anställda men också mot samhället och restauranger som uppfyller sina skyldigheter. I restaurangverksamhet är personalkostnaderna höga – de står för mer än 30 procent av omsättningen. Därmed kan företag få klara konkurrensfördelar om de bryter mot arbetslagstiftningen och kollektivavtalet. Samtidigt stjäl företag som inte uppfyller sina skyldigheter skattemedel från samhället och pensionsmedel från pensionärer. 

Restauranger som bryter grovt mot sina förpliktelser ger branschen ett dåligt rykte. Då inhemska arbetskraften minskar är det svårare att få tillräckligt med anställda från Finland. Denna arbetskraftsbrist kan utgöra ett tillväxthinder och därför behöver branschen anställda från utlandet. Dumpning av arbetstagarrättigheter och uppenbar människohandel kastar en mörk skugga över arbetskraftsinvandring. 

Förbunden noterar att arbetslagstiftning och kollektivavtal ska tillämpas på samma sätt på alla anställa – såväl finländare som invandrare. Organiserar sig anställda på PAM får de därifrån sakkunnig hjälp i anställningsfrågor. Då kan vi effektivt och i ett tidigt skede ingripa i de problem som Helsingin Sanomat tagit upp. Ytterligare ska myndigheter aktivare ingripa i företag i riskgruppen. Dessutom ska övriga brister i lagstiftning och myndighetspraxis som Helsingin Sanomat tar upp och som försvårar utredningen av människohandel åtgärdas snarast. 

Restaurangkunder spelar också en viktig roll i kampen mot dumpning av arbetstagarrättigheter och svart ekonomi. Känns priserna på någon restaurang för låga jämfört med allmänna prisnivån är det mycket möjligt att priserna beror på dumpning av rättigheter och skatteflykt. Då kan kunder oavsiktligt stöda restauranger som förfar otillbörligt. 
 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa