Nyhet - 05.10.2018 klo 10.00
Arbetsvillkor

Människovärdiga arbetsvillkor inte en självklarhet i Finland – risk för exploatering inom servicebranscher

Världsdagen för anständigt arbete (World Day for Decent Work) firas överallt i världen den 7 oktober. Bild: GettyImages.

Världsdagen för anständigt arbete (World Day for Decent Work) firas överallt i världen den 7 oktober. Bild: GettyImages.

Alla har rätt till människovärdigt arbete och en lön du kan leva på. Anständiga anställningsvillkor för alla tas upp i Brottsofferjourens nyaste animation på nio språk om arbetstagarrättigheter.

Med sina videor vill Brottsofferjouren lyfta fram anständiga anställningsvillkor – en lön du kan leva på och ordentliga arbetsförhållanden – som endast få anställda i världen åtnjuter. Världsdagen för anständigt arbete (World Day for Decent Work) firas överallt i världen den 7 oktober.

Exploatering förekommer i varierande grad inom närapå alla branscher men situationen är särskilt svår inom servicebranscher där anställda exploateras i hög grad på flera sätt.
PAM:s jurist Suvi Vilches påminner om att arbetskraftsexploatering har en omfattande definition och sträcker sig från löner som underskrider kollektivavtalsnivån till människohandel för tvångsarbete.

”Arbetskraftsexploatering drabbar ofta människor med invandrarbakgrund som av flera skäl har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Det fattas kanske ett gemensamt språk eller en stark medvetenhet om finländska arbetslivet”, noterar Suvi.

Inom servicebranscher arbetar du dessutom ofta ensam eller i en grupp av utlänningar, vilket ytterligare ökar risken för arbetskraftsexploatering.

Exploatering går typiskt till exempel ut på att anställda måste arbeta vissa perioder eller timmar utan lön, överlånga dagar eller långa tider utan lediga dagar.

År 2017 inspekterade regionsförvaltningsverket i Södra Finlands ansvarsområde för arbetarskydd användningen av utländsk arbetskraft på 937 arbetsplatser. I 183 fall uppdagades problem med att följa ett allmänt bindande kollektivavtal eller principen om icke-diskriminering. Problem fanns särskilt inom restaurang- och städbranscherna: runt hälften av de inspekterade arbetsplatserna hade inte följt lönebestämmelserna i allmänt bindande kollektivavtalet.

Brottsofferjouren (RIKU) är en tjänst som stöder brottsoffer, deras nära och kära samt vittnen i brottmål så att de klarar sig efter brottet. För tillfället hjälper RIKU över 80 offer för människohandel för tvångsarbete eller annan grov arbetskraftsexploatering i Finland. I vissa fall har utländska anställda utsatts för extremt usla arbetsförhållanden redan länge och exploaterats systematiskt.

Enligt Suvi Vilches är information ett sätt bland många att förebygga exploatering i arbetslivet.

”Information är A och O så att både förbundsmedlemmar och andra känner till lagen och kollektivavtalen och är medvetna om sina rättigheter. Samt att i Finland kan du inte uppsägas om du berättar om dessa frågor och att det är okej att berätta om frågorna för till exempel en arbetarskyddsinspektör. Ytterligare behövs medvetenhet om att ifall du inte är säker på att allt är i ordning i anställingen kan du alltid fråga”, betonar hon.

Förutom att PAM aktivt säkerställer sina medlemmars rättigheter har den en mer omfattande roll som intressebevakare för servicebranscherna: det ska se till att det inte uppstår en tudelad arbetsmarknad.

”Servicefacket bland annat synliggör fenomen och samarbetar till exempel med frivilligorganisationer”, berättar Suvi som företräder PAM i ett nätverk för rättvist arbete som Brottsofferjouren och FFC:s rådgivning för invandrare grundade år 2016. Målet för nätverket är att utveckla samarbete särskilt för att förhindra exploatering av utländsk arbetskraft och hjälpa offer.

”Misstänker du att du eller andra anställda exploateras på arbetsplatsen kontakta modigt ditt fackförbund, kostnadsfria rådgivningen för invandrare eller myndigheterna”, lägger hon till.

Brottsofferjourens animation om arbetstagarrättigheter finner du på engelska här. Videornas olika språkversioner finns här.

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa